БГ EN

Създателят на BGswim.com с книга за решенията в спорта

21-03-2018 10:34 | BGswim.com

 

Професор д-р Иван Цанов, който е създател на най-популярната медия за плувни спортове в България BGswim.com, издаде обширен академичен труд под заглавие „Управленско решение: теория и практика“.

 

Глава 16 на произведението е посветена на управленските решения в спорта. Досега такъв академичен текст на български език не е публикуван, като той е пионерен. Проф. Цанов анализира теорията на управленското решение в спорта, като е провел и конкретно емпирично изследване.

 

Иван Цанов е известен български изследовател в областта на бизнес мениджмънта, управленските решения и теорията на сложното. Той има голям практически опит в различни сфери на управлението.

 

В момента проф. д-р Иван Цанов е ръководител (декан) на Център по иновативен мениджмънт към Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.            

 

АНОТАЦИЯ  

 

Монографията „Управленско решение: теория и практика“ от Иван Цанов е балансирана комбинация между общоприето, частично прието и дискусионно знание. Наред с върховите световни постижения, разгледани в диахронен, синхронен и компаративен аспект се представят и българските успехи и несполуки в сферата на управленските решения.

 

Трудът е структуриран в предговор, въведение, четири части с общо 16 глави, заключение,  библиография, списък на съкращенията, приложения и резюме на английски език, като в него са включени 93 фотографии, 16 таблици и 6 графики. Цитирани са 317 библиографски източници. Съчинението е в общ обем от 636 стандартни страници по БДС.

 

В част първа управленското решение се анализира в потока на времето през призмата на миналото, настоящето и бъдещето. Част втора разглежда фундаменталните проблеми на теорията и практиката на управленското решение: методологични проблеми на управленското решение, управленското решение в системата на управлението, математика и управление и психология и управление. Част трета се занимава със синергетиката и управленското решение. Тук е предложен и апробиран оригинален синергетичен модел на управленското решение, в което се търси основната научна новост. Част четвърта тълкува теорията и практиката на управленското решение в сферите на бизнеса, политиката, сигурността и спорта.

 

Монографията е предназначена за изследователи, преподаватели във висши учебни заведения, докторанти, студенти, мениджъри и администратори. Произведението може да бъде полезно и за всеки, който се интересува от най-важната тема в необятните простори на мениджмънта – управленското решение. Без да е учебник, трудът може да се ползва и като четиво за самоподготовка от действащи мениджъри и администратори.

 

 

----------

BGswim.com се появи в Интернет на 8 юни 2002 г. Бяхме първата и най-популярната плувна медия в България. Продължаваме да сме. Присъедини се към Фейсбук групата на BGswim.comза да научаваш новините около „сините“ и водните спортове.

 


 


Тагове: Иван Цанов, управленски решения в спорта


Delfina

Спринт
Други новини