БГ EN

Стартира проект „Приятели с водата”

15-05-2013 23:00

Сдружение „Клуб Водни спортове-Национална спортна академия” в партньорство със Столичната организация на Българският Червен кръст стартира изпълнението на проект: „Приятели с водата” .

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата -2019.

Проектът „Приятели с водата” ще допринесе за повишаване на водноспасителната култура на младите хора в София и ще обхване учениците от 5-ти и 6-ти клас от 37 училищата в столичните райони „Люлин”, „Красно село”, „Триадица” и „Младост”.

Програмата водноспасителен минимум включва необходимата информация за опасностите при къпане и плуване и начините за предпазване, помощ и самопомощ при нужда.

Обучението ще бъде осъществено съвместно с експерти по водно спасяване към СО на БЧК и специално обучени младежи – доброволци. На родителски срещи родителите ще бъдат запознати с предстоящото обучение и ще бъде потърсено тяхното мнение и съгласието им, като се провокира и тяхната подкрепа.

В подготвителната фаза на проекта „Приятели с водата” ще бъдат изготвени и отпечатани образователни книжки „Безопасност във водата”, ръководства за превенция на водния травматизъм, дискове с презентация по водноспасителен минимум, плакати, информационни брошури, необходими при провеждане на обученията с учители и ученици, участващи в проекта.

Класните ръководители на петите класове от избраните училища ще бъдат обучени за обучители по темата „Водноспасителен минимум”. Предвижда се да бъдат обучени 216 учители и обхванати около 5130 деца.

В резултат на проекта младите хора ще бъдат запознати с опасностите при къпне и плуване и начините за предпазване. В обучаваните ще бъде провокирана социална ангажираност за помощ и самопомощ при воден инцидент, което ще доведе до опазване здравето и живота на децата при съприкосновение с открити и закрити водни площи.

Oбучения за обучители ще се проведат както следва:

1) 14.05.2013 - от 14 часа в 96-то СОУ "Лев Николаевич Толстой" -район "Люлин"
2) 15.05.2013 - от 15 часа в 25-то ОУ  "Д-р Петър Берон"- район "Красно село"
3) 16.05.2013 - от 14 часа в 126-то ОУ "Петко Ю. Тодоров" - район "Триадица"
4) 17.05.2013 - от 14 часа в 118-то СОУ"Академик Людмил Стоянов" -район " Младост”.


Коментари

7Dni Sport

Delfina

Спринт
Други новини