БГ EN

СЕДМИЦА НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ - 2-8 ЮНИ 2014

01-06-2014 21:44

 

 
50 ГОДИНИ ВСС 1964-2014
 
През настоящата година Водно Спасителната Служба към Българския Червен Кръст чества своя петдесет годишен юбилей.
           
В периода 1958-1961 година, с построяването на най-големите ни черноморски курорти „Златни пясъци „ и „Слънчев бряг”, броят на българските и чуждестранни туристи край морето нараства многократно. Това, от своя страна, води до драстично увеличаване на броя на удавените, като една немалка част от тях са чуждестранни граждани. Например за 1961 година жертвите са 430 души.
 
По предложение на Министерството на народното здраве и социални грижи (МНЗСГ) и с участието на ЦК на ДОСО, ЦС на БСФС и ЦК на БЧК през 1962 г. се създава „Централна междуведомствена комисия за организация и ръководство на водноспасителното дело”.
 
През 1963 г. със съвместно решение на МНЗСГ и ЦК на БЧК на БЧК се възлага да сформира сектор по водно спасяване.
 
Водноспасителната служба (ВСС) към БЧК е създадена през 1964 г. Идеята е тя да бъде обществена организация, чиито високохуманни цели са да обедини, координира и ръководи усилията на различни организации и ведомства, работещи за опазването на човешкия живот при водни инциденти.
 
Основните насоки в дейността на ВСС са:
- Превантивна дейност сред гражданите, за предпазване от удавяне, изразяващо се в обучение за опасностите при къпане и плуване, начини за предпазване и самопомощ, както и оказване на помощ при водни инциденти.
- Обучение на водни спасители и други специалисти, работещи във водноспасителната верига, лекари, медицински сестри, леководолази, водачи на плавателни съдове, инструктори и др.
- Оказване на методическа помощ за създаване и функциониране на водноспасителните станции и постове край откритите водни площи в страната и плувните басейни.
- Осъществяване на водноспасителна дейност на морски плажове и басейни за обществено ползване.
- Организиране на спасителна дейност при водни инциденти и природни бедствия чрез доброволни спасителни отряди.
 
Българските водни спасители оказват помощ ежегодно на над 2500 давещи се.
 
От 1967 г. ВСС е член на Международната федерация по водно спасяване (FIS). По това време страната ни е единствената държава от социалистическия лагер, член на тази федерация. Този факт говори за значително високо ниво на водноспасителната дейност в страната и е признание за това в международен аспект. Нейни представители са включени в ръководните органи на федерацията.
 
Благодарение на усилията на ВСС към БЧК Република България е една от малкото страни, в които водноспасителната дейност е регламентирана с държавна нормативна база: Закон за БЧК и ”Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи” (ДВ, бр.65/ 31. 07. 1996 г.).
 
През изминалата 2013 година според данни на МРРБ от общо 209черноморски плажа в страната, 114 са отдавани за стопанисване(58 на концесия и 56 под наем), а 95 санеохраняеми. На територията на страната има 1895 плувни басейни и воднипаркове.
 
Спасените при водни инциденти през 2013 г. са 5115, а удавените 106, при среден брой 160 на година, като от тях 16 са на деца под 17 годишна възраст. 61 от удавянията са във вътрешните водоеми на страната, а 45 са на море.
 
Обучените професионални водни спасители са: за басейн - 982, за море - 404, старши спасители - 26 и 15 инструктори. Заверени са талоните на водни спасители: за басейн - 1928 и за море – 1466.
 
Работата на ВСС през годината бе подпомаганаот1206 доброволци,обединени в 33 дружества на водните спасители.
 
N.B.
Честито!
Асоциацията на българските плувци и нейните медии сърдечно поздравяват ВСС към БЧК със славния 50-годишен юбилей! Водните спасители са истински хора на дълга, прекрасни като характери и забележителни като професионалисти. Българските водняци се гордеят с тях. И по високо билото, майстори!   
 

 


Коментари

7Dni Sport

Delfina

Спринт
Други новини