БГ EN

За рибовъдни стопанства в България

13-02-2017 01:34

 

В зависимост от изискванията към температурата на водата се различават топлолюбиви (шаранови) и студенолюбиви (пъстървови) рибовъдни стопанства.
Рибовъдните стопанства биват стокови (за производство на риба и хайвер за консумация) и племенни (за поддържане и създаване на нови породи риби и за производство на елитен зарибителен материал).        
В зависимост от интензивността на производствените процеси рибовъдните стопанства биват с различен интензитет.
При екстензивните рибовъдни стопанства посадката е малка, получава само естествена храна от басейна, отглежда се продължително и добивът на риба е нисък.   
При полуинтензивните рибовъдни стопанства са необходими допълнителни грижи за рибите - мелиорации в басейните и периодично подхранване с изкуствена храна. 
При интензивните рибовъдни стопанства се провеждат комплекс от мероприятия за увеличаване гъстотата на посадката, за подобряване на храненето с изкуствени храни и за създаване на максимални биологични условия за по-интензивен растеж и висока икономическа ефективност.     
Системи рибовъдни стопанства.Те се делят на пълносистемни и непълносистемни.
    При пълносистемните рибовъдни стопанства отглеждането на рибата започва от хайверното зърно до рибата за консумация.       
     
    При непълносистемните рибовъдни стопанства се извършват отделни части от производствените процеси.
Обороти в рибовъдните стопанства.Под оборот в рибовъдството се разбира времето за което се отглежда рибата от хайверено зърно до риба за консумация.
Върху продължителността на оборота на рибовъдното стопанство влияят видът и породата на рибата, климатичните условия, технологиите на отглеждане и хранене, стандартът на рибата за консумация и др. Например шараните като бързорастящи риби могат да достигнат още през първата година стокови размери, докато пъстървовите риби имат по-бавен разтеж и оборотът им се удължава на 2 - 3 години.
От климатичните фактори температурата на въздуха и на водата  влияе върху интензивността на нарастването на шарана, като в по-топлите райони на нашата страна той расте по-бързо, отколкото във високите полета. Правилното харанене на рибите води към скъсяване на оборота.
У нас се практикува двулетен и трилетен оборот. Еднолетен оборот може да се прилага само в шараново стопанство и то при използуване не редки посадки(100 -  150 рибки на декар) и при правилно хранене и отглеждане. Получава се риба за стоковата продукция, но този оборот не се прилага в масовата практика.
       
Двулетния оборот обхваща две лета и една зима. При него през първото лято се получава зарибителният материал, който презимува, а през второто лято се угоява. Това се постига за 1,5 г.

В нашата страна, двулетния оборот е стопански изгоден и се прилага повсеместно.

 

При трилетния оборот на рибовъдните стопанства рибата се отглежда три лета и две зими - обхваща 2,5г. През първите две лета се отглежда зарибителния материал, има две презимувания и през третото лято рибата се угоява. При този оборот се използуват първите две лета за интензивен растеж на рибата, а през последното лято при угояването се подобряват вкусовите качества на месото.
Предимство на този оборот е, че се използува по-малко зарибителен материал, а недостатък - дългият производствен процес.Трилетния оборот се използува наи-вече в пъстървовите рибовъдни стопанства.
 
Източник: zooferma.com

----------

BGswim.com се появи в Интернет на 8 юни 2002 г. Бяхме първата и най-популярната плувна медия в България. Продължаваме да сме. Присъедини се към Фейсбук групата на BGswim.comза да научаваш новините около „сините“ и водните спортове.

 


 


Тагове: рибовъдни стопанства, шаран, пъстърва
КоментариDelfina

Спринт
Други новини