БГ EN

Изследване върху техниката на салтото

02-12-2017 10:01


Младият треньор в столичния клуб Омега’01 Бранимир Пандев направи анализ на съвременните технически средства за изследване на техниката на обръщане в плуването. Осъществи го в НСА под ръководството на
научния ръководител проф. Вихрен Бачев. Усилията му бяха оценени и от авторитетното списание “Спорт и наука”, където анализът бе публикуван. Пандев  предостави изследването си на BGswim.com.  


В плуването понятието обръщане е смяна на посоката на движение, когато състезателят достигне края на басейна, но все още има оставащи дължини. Подобряване на салтото може да подобри резултата с до минимум 0,20 сек. на дължина. В тази насока е настоящото изследването.

Целта му е да се характеризира използването на съвременни инженерни технологии за подобряването на техниката и компонентите при обръщане в състезателното плуването.

 

 

За решаването на целта бяха приложени следните методите:


- проучване на актуални информационни източници;

- теоретичен анализ и синтез;

 

Получени резултати и анализи

 

Установено бе, че кинематичният анализ е най-популярният от методите за изследване на различните техники в басейна.

Неговите съвременни реализации се свързват с използването на видео компютърни комплектации и прилагането на специализирани софтуерни програми 00000(Dartfish), разработени за  практическа употреба на дигитализираните и анализирани параметри. 


Друга система за изследване и анализ на обръщането е Kistrler Performance Analysis System for Swimming.

 

Системата Kistrler се състой от пет високоскоростни камери, четири подводни и една на стената на басейна. Подводните камери се монтират на 2, 5, 10 и15 метра от стената на басейна.

 

Силата на завъртане се измерва от панел на стената, която събира данни за продължителността на контакта на краката със стената и силата на оттласкване.  

 

 

 

 

 

Kistler PAS–S e система за анализ и сравнение и подобрение на стартове и салта в плуването. Преносима е и може да бъде инсталирана в повечето стандартни басейни. Включва подложка за измерване на сила и времетраене на оттласкването, високоскоростни видеокамери и специализиран софтуер за анализ и сравнение.

 

Преносимата система включва високоскоростни подводни и надводни камери с възможност за излъчване на момента. Сравненията на салтата на спортиста позволяват прехвърляне на данните на други устройства. Подводните камери са устойчиви на хлор.

Системата Kistler PAS–S осигурява кинетична и кинематична информация за обръщането. Високоскоростните камери улавят плувците под и над вода при 100 кадъра в секунда. Позволяват прецизно измерване на състезателя с висока резолюция. Системата за събиране на данни синхронизира получените данни и видеокадрите. Основното предимство на Kistrler PAS–S са способността да осигури почти незабавна връзка и сравнение на два различни опита на един екран, които могат да бъдат или един спортист по различно време и двама едновременно.

 

Веднага след като плувецът е преминал 15-метровия маркер, данните от подложката и високоскоростното видео са налични. Представянето на биомеханичния анализ на целия процес отнема около 1 мин. Системата представя най-подходящата информация, наслагва на видеото подробна информация и графиката.

След направеното проучване и анализ стигнахме до следния извод:


С напредването на технологиите и новите модерни системи за видеоанализ се подобряват постиженията на всички елементи при обръщането в плуването.  Анализите се правят след заснемане на салтото и анализ на грешките на състезателя.

 

Установено е, че обръщането може да се раздели на четири фази.

 

Първа – подход

 

 

 

 Втора - салто и оттласкване

 

 

Трета - подводно плъзгане

 

 

 

Четвърта – пробив

 

 

Според проучване, направено от Mason BR, Sacilotto G, Hazrati P, Mackintosh от 2015 г., при сравняване на елитни плувци от австралийския и китайския национални отбори е установено, че въртящият момент при азиатците е относително по-дълъг. При това положение те са много по-бавни в обръщането от австралийците.


При австралийците времето на плуване от петия метър до докосването на стената е 2,69 сек. А от докосването до петия метър -1,68 сек.  При китайските състезатели времената са съответно - от петия метър до докосването 3,51 сек. и от докосването до петия метър 2,15 сек.

 

Изводи


1. В плуването постоянно се разработват, адаптират и внедряват съвременни инженерни технологии за изследване на спортната техника в това число и на техниката на обръщане.


2. Посочените средства активно и целенасочено се прилагат в изследователския процес, което води да съществено подобряване на спортната техника и постиженията при състезателите.


3. В България е налице изоставане от тези световни тенденции и това изисква промяна, за да се създадат повече обективни възможности за подобряване на спортната тренировка – съответно и спортните постижения. 

 

Източници

 

Учебници:

 

ПлуванеМиролюб Кутинчев

Методическо ръководство по плуванеИван Попов, Петя Кутинчева


Плуване М. Кутинчев, Н. Каранджов, С. Славчева, Б. Пъргавелов, К. Бойчев, В. Малчев

 

https://www.kistler.com/dk/en/applications/sensor-technology/biomechanics-and-force-plate/sports-performance-analysis/performance-analysis-swimming-pas-s/

 

https://www.google.bg/search?q=kistler+performance+analysis+system&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjdzpCh2MLTAhVEEJoKHcJBBssQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638 

 

https://www.kistler.com  

http://www.dartfish.com/

Автор: Бранимир Пандев

 

----------

BGswim.com се появи в Интернет на 8 юни 2002 г. Бяхме първата и най-популярната плувна медия в България. Продължаваме да сме. Присъедини се към Фейсбук групата на BGswim.comза да научаваш новините около „сините“ и водните спортове.

 


 


Тагове: салто, анализ, техника, Бранимир Пандев
КоментариDelfina

Спринт
Други новини