БГ EN

Помагаме за намаляването на дискриминацията чрез спорт

Снимка:  Асоциация за развитие на българския спорт
Снимка: Асоциация за развитие на българския спорт
05-04-2019 16:31 | Васо Чинаски

 

Финалната среща за увеличаването на капацитета на младежките организации за прилагането на спорта в комбинация с иновативни неформални методи и подходи за борба с половата дискриминация се състоя в Порто Алегре (Бразилия).  

В проекта на TranSportAction” (APTSA) са се включили пет организации - три от Европа (България, Хърватия и Италия) и две от Латинска Америка (Бразилия и Перу).

Организаторите се надяват да допринесат за намаляването на сексизма и стереотипите и да допринесат за половото равенство в бедните провинциални райони на Европа и Латинска Америка.

От страна на Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор по проекта от България взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков - членове на УС на АРБС, които проведоха работни срещи с местни младежки и спортни организации и посетиха социални проекти, които се провеждат в райони със социално напрежение в Порто Алегре.

 

Консорциумът се състои от младежки организации, които имат опит в прилагането на спортни практики с образователна цел.


Партньорите са се заели с борбата срещу различието между половете и стереотипите, понеже половата дискриминация и неравенството представляват структурен проблем на национално ниво в страните им и като цяло в Европа и Латинска Америка.


По тези места, неравенствата поставят множество бариери и препятствия за младите жени. Този проблем се проявява както на материално ниво - неравенства на трудовия пазар, по-ниски заплати за жени и т.н, така и на социално ниво – мизогиния и социално позициониране, стереотипи и предразсъдъци, налагащи на младите жени „роли“ и условия в обществото.

Този проблем е най-силно изразен в широко разпространено вербално, психическо и физическо насилие срещу жени. Точно тези характеристики различаващи семейните отношения от социалната структура, в комбинация с широко разпространено консервативно мислене, има опасност да продължат съществуването и развитието на подобни настроения и в младите поколения.

 

Упражняваната от обществото дискриминация кара жените да се чувстват несигурни и апатични и следователно да отстъпват от обществената дейност. Освен, че биват лишавани от шанс за личностно развитие и удовлетвореност, по този начин и самото общество бива лишавано от потенциалното развитие, за което те биха могли да допринесат.

Ниското участие на жени в спорта е значителен компонент от половото неравенство. Общоприетото виждане на спорта като мъжко поле за изява превръща спортната култура в само-разрастващ се механизъм на полова дискриминация.


Спортът е мощно образователно средство в случаите на дискриминация, учейки потърпевшите на ключови социални и практически умения, както и на положителни нагласи, самочувствие и воля за активно участие. Всичко това са ключови компоненти в процеса на валидиране на личността. Чрез вътрешна динамика на взаимодействие и конкуренция сред хората с различен произход, спортът предлага отличен начин за насърчаване на взаимното уважение и премахването на предразсъдъците.

Дейности, проведени в рамките на проект APTSA:

Тренинг курс, който даде на младежки работници знания, умения и инструменти от неформалното образование за включване на таргетираните младежи (мъже и жени) в обучителни активности, базарани на спорт и неформалното образование. С тези възможности, след приключване на обучението, те предават повишената информираност и продължават да изграждат необходимите компетенции за включване на жените в спорта, отхвърлянето на женските стереотипи и уважаване на различията между половете, както и намаляване на острата чувствителност по темата;


Младежки обмен за тестване на включените в проекта методологии с участие на представители от всяка партньорска държава;


Фаза за местни активности в партньорските държави, включващи младежи от бедните региони;


Онлайн платформа за разпространение на материалите от проекта, под формата на електронни обучителни модули.


Проектът е съфинансиран по програма Еразъм Плюс на Европейската комисия.

----------

BGswim.com се появи в Интернет на 8 юни 2002 г. Бяхме първата и най-популярната плувна медия в България. Продължаваме да сме. Присъедини се към Фейсбук групата на BGswim.comза да научаваш новините около „сините“ и водните спортове.

 


 


Тагове: Асоциация за развитие на българския спорт, дискриминация, спорт, проекти
КоментариDelfina

Спринт
Други новини