БГ EN

6 държави на форум в София срещу намаляващия интерес към спорта

30-06-2021 16:24 | BGswim.com

 

Партньорите от шест  европейски държави се събраха в София, за да открият началната среща за проекта „Спорт и неформално образование - Пътят към развитието на общността“.

Участниците бяха: България, Италия, Португалия, Полша, Германия, Испания.

Идеята на проекта е да идентифицира и преодолее пречките и предизвикателствата, свързани със монотонния начин на живот и намаляващия интерес към спорта.

 #Sport&NFE ще служи като инструмент за подобряване на здравето и равен достъп до спортни съоръжения в Европа, чрез насърчаване на образованието в и чрез спорта.

Специално внимание  ще бъде обърнато на  развитието на знания, умения и капацитет на треньори, учители по физическо възпитание и други служители на организации и институции в областта на спорта, образованието и неправителствения сектор, както и подкрепа за прилагането на европейски Насоки на Съюза) за двойна кариера на спортисти.

От страна на Асоциация за развитие на българския спорт участие в срещата взеха Йоанна Дочевска, Емилия Цанова и Диян Атанасов.

 

Цели на  проекта:

 

• Да създаде среда за овластяване, ориентирана към учители по физическо образование/спортен персонал, която да им даде възможност да разберат концепцията за неформално образование (НФО), като ги направи по-компетентни и уверени, при прилагане на методологията „Обучение чрез спорт“ (ОЧС);

 

• Да създаде нужната възможност на целевите групи, да преминат през неформално обучение, използвайки спорта като инструмент за обучение;

 

• Да послужи за мост между формалното образование, неправителственият и спортният сектор, като допринесе за създаването на дългосрочни многостепенни и междусекторни мрежи на сътрудничество;

 

• Да се изградят нужните качества и умения в спортни треньори, учители по физическо възпитание и спорт и спортен персонал да станат лидери в проекти използващи НФО и ОЧС, като допълващ образователен инструмент с цел стимулиране на участието в спорт, образование и физическа активност;

 

• Да се насърчи сътрудничеството за обмен на знания и развитие на капацитета в области като на образование, обучение и спортен сектор между училища, спортни клубове и неправителствени организации.

 

Проект #Sport&NFE е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия и се координира от Мундус България.

 

----------

Абонирайте се за канала на спортното предаване СТУДИО СПРИНТ в YouTube


 

BGswim.com се появи в Интернет на 8 юни 2002 г. Бяхме първата и най-популярната плувна медия в България. Продължаваме да сме. Присъедини се към Фейсбук групата на BGswim.comза да научаваш новините около „сините“ и водните спортове.


Тагове: Асоциация за развитие на българския спорт
Коментари

7Dni Sport

Delfina

Спринт
Други новини