Първите пет неща, които би трябвало да се случат в спорта според програмата на партия „Има такъв народ“, излъчила бъдещия спортен министър

 

Предлагаме ви първите пет неща, които би трябвало да бъдат направени в спорта според програмата на партия „Има такъв народ“. Точно тази партия излъчи Радостин Василев – кандидат за министър на младежта и спорта в обявения проектокабинет от Кирил Петков.

1. Пълна ревизия на дейността на Министерство на Младежта и Спорта (ММС) за последните 10 години и на акционерните дружества държавна собственост: „Национална Спортна База“ ЕАД, „Академика 2011“ ЕАД и „Сердика Спортни Имоти“ ЕАД. Цялостен одит на свързаните с ММС структури и проверка на всички държавни инвестиции в спортни проекти и спортни съоръжения през последните 10 години. Спешна административна реформа в ММС и свързаните структури.

2. Пълна проверка на дейността на спортните федерации и ревизия на разходването на предоставените им държавните средства. Поредица от мерки за цялостна реформа на модела на финансиране и контрола по разходване на държавните средства от спортните федерации и спортните клубове.

3. Създаване на експертен съвет към Министерство на младежта и спорта (министъра на младежта и спорта) като постоянен орган, включващ максимално широк кръг експерти, спортисти и деятели в различни сфери на спорта, с цел първична подготовка на мащабна законодателна, организационна, административна и управленска реформа в целия сектор. Използване на експертния кадрови потенциал на НСА. Изготвяне на национална стратегия в спорта при ситуации, възпрепятстващи нормалното протичане на тренировъчна и състезателна дейност. Създаване на действаща система за олимпийска подготовка (централизирана и децентрализирана).

4. Спешна оптимизация на бюджета на ММС. Анализ на състоянието на държавното дружество „Български спортен тотализатор“ и на приходите за ММС, постъпващи ежегодно от него. Оценка на последствията от одържавяването на частните лотарии и отражението му върху приходите на държавата. Изграждане на стратегия и механизъм за увеличение на бюджета на ММС за 4 годишен период до 200 000 000 лева. (Изграждане на законодателен механизъм за отделяне на част и/или фиксирана сума от приходите на държавата от търговия с акцизни стоки като тютюневи изделия или алкохол за развитие на спорта.)

5. Приемане на стратегия за реформа и развитие на спортните училища. Насочване на вниманието на държавата към масовия спорт и особено върху училищния спорт и дейността на бившите УСШ. Създаване и реализиране на програма за реконструкция и модернизация и цялостното изграждане на спортна база на българските училища. Увеличаване на часовете по спорт до 5 часа седмично за всички ученици от 2 до 12 клас.

Цялата програма за спорта на партия „Има такъв народ“ ТУК

 

 

Вашият коментар