Литва прие международна среща по женски футбол ONE GOAL

АРБС

В периода 07 – 11 ноември 2022, в Каунас, Литва, се проведе международна среща и финална конференция по проект ONE GOAL, в която взеха участие треньори и експерти от 5 партньорски организации – България, Унгария, Литва, Уругвай и домакините от Италия. В срещата от името на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор в проекта, взеха участие Корнелия Найденова, Златка Габерова и Ивайло Здравков.

По време на срещата бяха дискутирани теми като знания и нужна квалификация относно футбола за жени, методи и практики за повишаване на жените треньори по футбол, повишаване на физическите и технически качества на футболисти от женски пол, нуждата от правилната комуникация в спорта, както и психологически методи и техники за работа с подрастващи.

Проект ONE GOAL („Една Цел“) има за цел да подобри изцяло уменията на жени футболни треньори, като по този начин им помогне да подсилят бъдещата си заетост и да популяризират идеята за повишено участие на момичетата в спорта. Проект ONE GOAL е съ-финансиран от Европейския съюз и е пилотен проект в сферата на спорта, фокусиран върху образователен обмен и мобилности в спорта.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ „ONE GOAL“

  1. Основни познания за женския футбол, идентифициране на проблемите и нуждите на тези жени в партньорските държави и работа по намирането на решения;
  2. Повишаване на квалификацията и компетенциите на жените треньори, чрез обмен на добри практики, посещения и научаване на нови методи при треньори от държавите-партньори;
  3. Създаване на насоки за по-ефективни методи за обучение на млади жени и обучение на треньори по темата за лидерски умения и как да се включват повече момичета в спорта;
  4. Повишаване на самочувствието и техническите умения на тези млади треньори, като им предоставим необходимите умения за създаване и прилагане на иновативни футболни практики;
  5. Разпространение на основната идея за професионализация на треньорската професия във футбола при жените, значението на това жените да бъдат модели за подражание на младите момичета и как да направим най-големия спорт в света по-достъпен за всички.

Проект ONE GOAL е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.