За нас


Сайтът BGswim.com се издава от:

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЛУВЦИ

УСТАВ

УЧРЕДЯВАНЕ

Асоциацията на българските плувци (АБП) е учредена на 3 април 2008 г. в сградата на Спортната палата в София. Сред двадесетте учредители са известни и авторитетни имена, които милеят за българското плуване и не са безразлични към съдбата и живота на българските плувни хора. Избран е Управителен съвет от петима човека с председател Николай Кръстев, заместник председател Антон Михайлов и генерален секретар Иван Цанов. За почетен председател е избран Васил Златарев (роден 1931 г.) – един от най-големите родни плувци за всички времена. В момента председател е Николай Кръстев, а Василен Димитров е генерален секретар. В момента председател е Николай Кръстев, Василен Димитров е генерален секретар, а третият член на УС е Александър Димитров.

СТАТУТ И ЦЕЛИ

АБП е самостоятелно юридическо лице с идеална цел, което се ръководи в своята дейност от законите на Република България и нормативната уредба в страната, своя Устав и принципите на хуманизма, родолюбието и демокрацията. Асоциацията е независимо, неполитическо, доброволно и самоуправляващо се сдружение на физически и юридически лица и осъществява дейност в обществена полза. Основните цели на АБП са да подпомага, популяризира и пропагандира плуването и плувния спорт сред гражданите на Република България и българите по света във всичките му форми.

ДЕЙНОСТ

АБП развива дейност в много направления: подпомага, пропагандира и популяризира плуването като най-социален и най-здравословен спорт; провежда турнири за деца и ветерани; помага чрез контактите си и авторитета си; издава и разпространява литература на плувна тематика; нейни членове участват в състезания, защитавайки спортната чест на България; извършва изследвания в областта на „сините” спортове и др.

МЕДИИ

АБП поддържа и развива авторитетни и популярни медии. Асоциацията е издател на първото списание за плувни спортове в историята на България „Плуване & Водна топка”, чийто пръв брой излиза на 17 март 2010 г. АБП е собственик и на най-посещаваната и най-старата Интернет медия за плувни спортове в България – BGswim.com (Първи Български Плувен Сайт) – създадена на 8 юни 2002 г. АБП администрира и Фейсбук групата „Плуване & Водна топка”.