Международна среща Fit For Kids Europe се проведе в Португалия

АРБС

В периода 16-18 май 2023г. В Амаранте, Португалия се проведе международна среща на партньорите в проект Fit For Kids Europe. Основната цел на Fit for Kids Europe е да изгради мрежа от спортни асоциации и неправителствени организации в ЕС, които желаят да си сътрудничат, с цел увеличаване на участието на неактивни деца и деца с наднормено тегло и затлъстяване в организирани спортни дейности след училище. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт (партньор в проекта от България) взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков – членове на УС на АРБС.

Fit for Kids Europe има за цел да постигне основната си цел, като съчетае следните три действия:
1) Разширяване на програмата FitforKids;

2) Представяне на проект FitforKids като практически теренно изследване и двигател за доброволчески социални/здравни програми;

3) Признаване на различните етнически групи, живеещи в ЕС.Програмата FitforKids е обществена многокомпонентна интервенция, която се прилага в Дания, България, Италия, Португалия и Турция и цели да подобри начина на живот и здравето на децата и техните семейства. Програмата FitforKids се състои от пет елемента: Съвети за здравословно хранене, спортни тренировки за деца и родители, обучение на родителите, мотивационна програма и социални събития. Програмата е напълно безплатна за семействата и се подкрепя от много частни и обществени институции, включително датското правителство. Повече информация за програмата е налична на адрес: http://www.fitforkids.com/