Прекратиха обследването на плувния комплекс „Червено знаме“

Червено знаме

Прекратена е втората част на обследването на спортен комплекс „Червено знаме“, съобщи по време на парламентарен контрол министърът на младежта и спорта Весела Лечева.

“Тези спортни съоръжения са проектирани преди 40 години и няма как чрез реконструкция и основен ремонт да станат модерни спортни обекти. Плувен комплекс „Червено знаме“ не отговаря на съвременните изисквания дори само заради факта, че коритото, което е в рамките на 50 метра, по съвременните стандарти трябва да е 52 метра“, каза Лечева.

„Смятам, че реконструкция на старите съоръжения би ощетило държавата. Заявката от предишното правителство, че ще се налеят 50 млн. лева за основен ремонт, означава българският спорт да получи спортни обекти, обърнати към миналото, а не към бъдещето, които ще са неефективни и няма да могат да се използват за тренировъчен и състезателен процес“, информира Весела Лечева.

„Ето защо дружеството е прекратило обследването на останалите спортни съоръжения с оглед на това първо да се изгради едно добре мотивирано и минало през сериозно обществено и експертно обсъждане предложение за изготвяне на качествено задание“, съобщи Весела Лечева.

Министърът информира депутатите, че от предвидените 1 млн. лева за изработването на инвестиционен проект, близо 700 хил. лева са били преведени за данъци и такси, дължими от дружеството.

„С оглед на това, че сме служебно правителство и във всеки един момент нашият мандат може да приключи, ние не сме предприемали действия по изработването на инвестиционен проект“, добави министърът на младежта и спорта.

Източник: Sportal.bg