#SaveSPORTevent – част от първия международен форум за спортна сигурност

АРБС

Координираният от Асоциация за развитие на българския спорт проект #SafeSPORTevent е официален партньор на Международен форум за спортна сигурност 2022 г. – първата глобална стъпка за изграждане на международно сътрудничество в областта на спортната сигурност, който се проведе на 24 ноември 2022 г. Събитието е организирано от Корейската фондация за спортна безопасност (КФСБ), съвместно с Корейския спортен и олимпийски комитет (КСОК) и е спонсорирано от Министерството на културата, спорта и туризма. Събитието бе излъчено на живо в YouTube.

Събитието е първият онлайн форум в областта на спортната сигурност, по време на който активни организации от Германия, Япония, Корея и Обединеното кралство, както и членове на Комисията на МОК, обсъдиха основни дейности и добри практики и обмениха опит по темата. Акцент на събитието бяха Образованието и обучението по спортна сигурност в Корея – успешно ноу-хау, Ключът към популярността на Япония – Застрахователна програма за спортна сигурност, Значението и тенденциите при управлението на риска по време на големи спортни събития, Политиките и неразрешените въпроси, свързани с управлението на спортната сигурност в Германия, Ролята на SGSA и проблемите, пред които е изправена днес.

Сред лекторите на събитието бяха Ки Хьонг Лий – член на Международния олимпийски комитет, президент на Корейския спортен и олимпийски комитет, главен директор на Корейската фондация за спортна безопасност, Йонг Ман Чо – втори заместник-министър на Министерството на културата, спорта и туризма на Корея, Сеунг Мин Рю – член на Международния олимпийски комитет, ръководител на Международната фондация за спортни стратегии, Джин Оуан Джунг – Корейски параолимпийски комитет, Чанг Су Йонг – генерален секретар на Корейската фондация за спортна сигурност, Такаши Нагасава – заместник-генерален секретар на Асоциацията за спортна сигурност, Патрик Вайда – член на Комисията за антураж на спортистите на МОК, президент на Международната федерация на спортните служители, президент на XAW, Дейвид Шулц – генерален секретар на Фондация „Безопасност в спорта“, Германия, Дарън Уайтхаус – SGSA, Обединеното кралство, ръководител на отдел „Стратегии и партньорства“.

Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато безопасността и сигурността имат много голямо значение, а спортният сектор не е изключение. #SafeSPORTevent е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да защити спортистите, служителите и феновете, участващи в спортни събития, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност. Проектът разви уменията и знанията на спортните мениджъри, доброволци и администратори чрез образователни мобилности, за да им даде възможност да създадат и използват специфични протоколи за безопасност и сигурност, пригодени за спортни събития и събирания на големи групи от хора в спортна среда. Чрез увеличените образователни възможности в областта на безопасността и сигурността в спорта, проект #SafeSPORTevent създава предпоставки за положителна промяна в Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция, като преки бенефициенти на проекта, но и в цяла Европа чрез своите резултати – практическия наръчник и контролните списъци, които се споделят свободно със спортната общност чрез уебстраницата на проекта: www.safesportevent.net.

Проект #SafeSPORTevent е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз и се координира от Асоциация за развитие на българския спорт, в сътрудничество с BRAVO – Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (Босна и Херцеговина), ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Гърция) и Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübu Derneği (Турция).