София прие международната среща Women’s Hurdlеs

АРБС

На 7 февруари 2023, в София се проведе международна среща на консорциумът, реализиращ инициативатат „WOMEN’S HURDLES“, имаща за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот. Времетраенето му е 24 месеца, като в него участват шест партньорски организации от пет Европейски държави – България, Гърция, Италия, Литва и Румъния и до момента бяха проведени изследователски и онлайн дейности.

Основни цели на проекта

  1.  Повишaване осведомеността относно рисковете от заседнал начин на живот при жените;
  2. Запознаване с положителните ефекти от физическата активност;
  3. Развиване на умения за оптимизиране на времето;
  4. Повишаване на мотивацията при жените за извършване на физическа активност и спорт;
  5. Преодоляване на бариерите и предразсъдъците;
  6. Следване на предварително изготвени спортни програми, с цел повишаване на нивото на физическата активност.

Проект „Woman Hurdless“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз, като в рамките на инициативата предстои обучение Дигитален маркетинг за спортни организации, което ще се проведе на 19 февруари 2023 в Национална спортна академия „Васил Левски“.