Анкара прие финалната конференция на проекта Eco-friendly Sports

 

На 27.03.2022 в град Анкара, Турция се проведе финална коференция по проект Eco-friendly Sports. На конференцията бяха представени и обсъдени проведените дейности и резултатите по проекта. Присъстваха местни организации, чиято дейност е тясно свързана с темата, както и бяха поканени незрящи хора, които практикуват колоездене с придружител с колело “Тандем”, към въпросните еко-организации с цел приобщаващ към обществото природосъобразен спорт. 

Проектът има за цел да даде възможност на младите хора да бъдат осведомени по теми за устойчивост и опазване на природата, за да станат активни граждани, промотиращи тези проблеми в своя живот чрез създаване на ценни взаимодействия със спортния сектор. Дейностите имат за цел да канализират енергията на младите хора за популяризиране на концепцията за спорт, екология, благополучие и подобряваща здраветофизическа активност. Целта на проекта е да насърчава спорта и физическата активност, които не само допринасят за по-добро здраве, но имат и положително въздействие върху околната среда (2 в 1). 

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СА: 

• Да популяризира и развива нови методи за обучение в областта на околната среда чрез спорт; 
• Да се увеличи количеството на организирани събития – събиране на най-добри практики като събития за почистване, плогинг, засаждане на дървета, изграждане на къщички за птици, ремонт на кафенета и др.; 

• Да насърчава ангажираността на гражданите със спорт, но и да ги насърчава да предприемат действия за по-добра околна среда; 

• Да подобри знанията и опита на представители на спортни клубове и младежки работници относно концепцията за еко-спорта;

• Да бъде в близост до и извършването на дейности в природни райони и да дава безценни възможности в градския начин на живот, за да се поддържа физическото и психическото здраве на хората и значително да намалят нивата на стрес; 

• Да допринесе за социалното включване на младите хора в неравностойно положение; 

• Да се изгради общество, което да се чувства близо и привързано към природата, ще допринесе за устойчивото използване на природните ресурси и по този начин изграждането на устойчиви градове; 

• Повишаването на признаването на природната стойност сред градското население ще има пряк принос за опазването на природата (опазването на природата е тясно свързано с политиците и лицата, вземащи решения и живеещите в градските общества); 

• Да генерира обществена осведоменост относно възможната връзка на спорта и опазването на околната среда. 

Проект Eco-friendly Sports е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. 

Вашият коментар