АРБС все участие във „Фамилатлон 2022“

АРБС

На 3 септември 2022, за поредна година “Фамилатлон” – най-големият празник на открито, посветен на спорта и забавленията, събра стотици граждани и гости на град София на откритите тревни площи в Южен парк 2.

Асоциацията за развитие на българския спорт се включи активно в мероприятието, като представи дейностите по текущите инициативи, съфинансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз: BOOST – Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents; On the way to acceptance – a non-formal Youth program of innovative tools to learn; По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността и съвместно с партньорите от Class4YourBack; Прицърковна работилница към Храм „Света Троица“ (София) организираха спортни забавления за присъстващите.

Посетителите на „Фамилатлон 2022“ получиха информация за дейностите по проект BOOST – Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents, който е 24-месечно стратегическо партньорство, съфинансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, имащо за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. По време на събитието бяха  представени, демонстрирани и раздадени безплатно комплекти от метафорични карти по различни теми, които са един от продуктите на проект On the way to acceptance.

Деца и младежи имаха възможност да вземат участие и в безплатна тренировка по голф, предоставена от Асоциация за развитие на българския спорт.