Как през 2002 г. се роди Първи български плувен сайт

Има много начини да разкажа как през 2002 г. се роди Първи български плувен сайт (ПБПС) – днес BGSWIM.COM, и съм изправен пред главоблъсканица. Нещата още повече се усложняват, понеже медията на плувците има вече почти двайсетгодишна история, всеки водняк е чувал за нея, масово преписвана и коментирана е, чете се по целия свят.   

Избирам напълно нетрадиционен подход – ще ви споделя накратко моята история, тъй като аз съм родителят на ПБПС, в контекста на теорията на предприемачеството.

Първи български плувен сайт всъщност е крайно успешно реализирал се предприемачески експеримент. Даже през лятото на 2021 г. един студент поиска да му стана научен ръководител за дисертация, посветена на ПБПС – как и защо е успял сайтът, силни и слаби страни, място в българския спортен медиен ландшафт, икономическо и финансово осигуряване, каква е причината за неговата устойчивост и т.н. За да тръгне и да се наложи обаче сайтът през 2002 г. бяха нужни четири неща:

Първо, предприемаческа идея. Имах я – да създам независима електронна медия на българските плувци с информационен и аналитичен характер. Идеята беше фасулски проста, но иновативна – плувци пишат за плувци, но никой не беше я направил реалност. Да не говорим, че тогава спортните сайтове у нас се брояха на пръстите на едната ръка… Налице обаче беше традиционната българска слабост – много и то общи приказки, малко работа и манкиране;

Второ, поемане на предприемачески риск. Предприемачът поема риск за собствена сметка. Може да успее, но по-вероятно е да се провали. Набълбуква се във водата и гладните за пари и слава хора се радват, защото на извечното поле на безмилостната конкуренция има един играч по-малко. През 2021 г. всеки ме тупа по рамото и ми казва с апломб: „Знаехме, че ще успееш!“ През 2002 г. обаче беше съвсем различно – почти никой не беше чувал за ПБПС. Основното отношение към мен беше на присмех, съжаление и почуда;      

Трето, ресурси за реализиране на предприемаческата идея. Нямах ги в самото начало. Предприемачът трябва да оперира или със собствен и/или със заемен капитал – липсваше ми и едното, и другото. Не разполагах даже с личен компютър и ходех по интернет клубовете да качвам новините за сайта. Затрудняваше ме дори таксата от 50 стотинки на час и имах само една дискета. Тук обаче съдбата ми се усмихна. Бивши плувци малко ми помогнаха, намерих скромно оборотно финансиране и започнах да използвам опита и уменията на други плувни предприемачи – на първо място легендарният Горан Рашула от Сърбия и неговия великолепен екип;

Четвърто, екип за налагане и развитие на предприемаческата идея. В случая уцелих шестицата от тотото. На първо място много ми помогна Николай Кръстев – мастит спортен журналист, а впоследствие и Василен Димитров – сърцат вестникар. Съдействали са ми и много други хора. Не ги изброявам поименно защото ще пропусна някой и той/тя ще ми се разсърди;   

Това е класическото каре за да успее всяко едно предприемаческо начинание – идея, риск, ресурси и екип. Четирите неща трябва обаче да действат в единна система – дори едното да го няма – следва провал.

Още нещо много важно. Предприемачеството се дели на два големи типа – бизнес предприемачество (реализиращо и гонещо предимно печалба) и социално предприемачество (не поставящо на първо място печалбата, а социалните елементи). Много известен социален предприемач в световен мащаб е, например, индиецът Виноба Бхаве. Той получава дарена селскостопанска земя от състоятелни индийци, като впоследствие я предоставя безвъзмездно на бедни и безимотни индийски селяни за да я обработват и да се изхранват. В тази връзка Първи български плувен сайт е форма на социално предприемачество и това е една от основните причини за неговия успех и жизнеспособност.

Така се роди медията на българските плувци, а после всичко това се превърна в истинска, неподправена и вълнуваща success story.

 

Вашият коментар