Международна конференция Play’In Together се проведе в Белгия

 

В периода 13-16 юни, в Льовен, Белгия се проведе международна конференция Play’In Together, посветена на включващата сила на спорта. Проект Play’In Together се базира на иновативен метод на преподаване, разработен от PLAY International: Playdagogy. Той има за цел да използва спортните игри като образователна среда, за да третира по друг начин чувствителни теми. Тя позволява на децата да се учат и да растат, докато играят и се забавляват. Заключителното събитие обедини всички европейски партньори, участвали в проекта, както и спортни специалисти от цяла Европа. В конференцията взе участие и Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт, която представи част от методиката в аспекта: Спорт отвъд уврежданията.

Play International и Европейските институции имат общ приоритет: социално приобщаване и равни възможности в спорта на Европейско равнище. Този приоритет вече беше в основата на пилотния проект „Ценности на олимпизма“. Всъщност спорта е мощен лост, който допринася за личното развитие на децата, насърчава здравословен живот и ги учи да споделят, толерират различията помежду си и да работят колективно за постигане на цели. Днес, PLAY International и Комитета на Олимпийските игри в Париж 2024 се възползват от тази вдъхновяваща инициатива, за да споделят резултатите от тази успешна инициатива.

ПАРТНЬОРИ

ВЪВ ФРАНЦИЯ:
• PLAY International: координатор по проекта;
• Министерство на Образованието Versailles Rectotat: дейности в училищата;
• Организационния комитет за Олимпийските игри през 2024: партньор,
отговорен за разпространението на резултатите на проекта.

В БЕЛГИЯ
• Университета в Льовен-Лимбург: партньор, специализиран в научните изследвания в областта на спорта, образованието и уврежданията. Отговаря за провеждането на проучвания, извършване на диагностика, подпомагане на прилагането на проучвания на въздействието на дейностите с деца.

В БЪЛГАРИЯ
• Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС): извънкласни дейности.

В ШВЕЦИЯ
• Европейска спортна неправителствена организация (ENGSO).

В АВСТРИЯ
• Европейският Параолимпийски Комитет: партньор, отговарящ за разпространението на резултатите от проекта.

В ЧЕХИЯ
• Национален Олимпийски Комитет.

Трябва да се отбележи, че Косово, като шеста страна партньорка, която не е член на ЕС, участва в проекта, като мобилизира Националния олимпийски и параолимпийски комитет, отговарящ за провеждането на дейности в училищата или клубовете.

Проект PLAY’IN TOGETHER е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.

Вашият коментар