Международна среща Fit Kids се проведе в Италия

АРБС

В периода 15-17 септември 2022, в Сасари, Италия се проведе международна среща на консорциума, реализиращ проект Sport for Every Child: Fit Kids. Инициативата насърчава социалното включване и равните възможности, а основната му цел е да се разработи модулна методология за физическо възпитание със спортни активности, спортни игри и упражнения за деца и младежи с психични разстройства, нарушения в развитието и други увреждания. Екипът на проекта е съсредоточен върху групите, които трябва да преодолеят повече предизвикателства при включването в спортните активности, игри и упражнения. Разработените методи са подходящи за деца със СДВХ, биполярно разстройство, тревожност, травми и разстройства свързани със стрес, деструктивно и импулсивно поведение, депресивни разстройства, обсесивно-компулсивни и свързаните с тях разстройства, аутизъм и ниска когнитивна способност. Модулният подход отговаря на нуждите на отделните лица, включени в проекта и е структуриран за да бъде използван от учители и от родители на деца със специални нужди.
Проект Fit Kids е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и е съвместно партньорство на 7 държави – България, Словения, Италия, Румъния, Швеция, Сърбия и Турция, а в международната среща взе участие Йоанна Дочевска – координатор на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор в проекта от България.