Състезание по адаптирано плуване в София

АРБС

На 24 септември 2022 г. в басейн Silver City в София се проведе #Train4Inclusive събитие по адаптирано плуване, организирано в рамките на Европейска седмица на спорта от Асоциация за развитие на българския спорт, в което взеха участие атлети с интелектуални затруднения.

#Train4Inclusive е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз, която се реализира от международен консорциум, включващ представители на България, Хърватия, Италия, Словения и Испания и има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения.

Плувното събитие включваше адаптирано плуване, както и водни забавления за участниците, които тренират в спортни клубове СК „Адаптирани спортове“ и СК „БГ и спорт за всички“, както и резиденти на ДПЛУИ, гр. Баня – Соник Старт, а заниманията се проведоха съвместно със сектор Адаптирана физическа активност и спорт към НСА „Васил Левски“.

Европейска седмица на спорта #BeActive се организира за осма поредна година от Министерство на младежта и спорта. Между 23 и 30 септември всички желаещи ще имат възможността да станат част от най-големия спортен празник в Европа за любители на спорта и физическата акти3вност. Седмицата има за цел да подпомогне личностното развитие на младите хора и подкрепи спортните им потребности. #BeActive е част от инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност на гражданите на ЕС. Национален координатор за България е ММС, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.