Обучение на педагози и специалисти HEPA SUN се проведе в София

АРБС

Във вторник (27.09.2022) в столичната детска градина №195 „Братя Мормареви“ Асоциацията за развитие на българския спорт проведе обучение в рамките на проект „HEPA SUN – Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“, в което взеха участие педагози и специалисти от учебното заведение. Събитието бе организирано в партньорство с ръководството на детската градина в лицето на Албена Цочева – директор и г-жа Диана Хаджиангелова от „Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА)“.

„Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) е проект който има за цел да научи деца и младежи на здравославен начин на живот и да им даде добър, полезен и ползотворен старт в живота. Проектът има за цел да повиши информираността по въпроси, свързани с необходимостта от физическа активност като основа на здравословен начин на живот, промяна на навиците на децата в предучилищна възраст и техните семейства както в градските, така и в извънградските райони. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 7 партньорски организации от шест Европейски държави – Босна и Херцеговина, България, Италия, Португалия, Словения и Хърватия. Проект „Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.