Международна среща Happy Bones се проведе в Барселона

АРБС

В периода 01-03 декември 2022, Автономният университет на Барселона бе домакин на финална среща в рамките на инициативата Happy Bones, съ-финансирана по програма Еразъм+ и изпълнявана съвместно от Universtà degli Studi di Roma Foro Italico (Италия), Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (Италия), Alexandre Ioan Cuza University of Iasi (Румъния), Gazi University (Турция),  Fundació Salut i Envelliment (Испания) и Асоциация за развитие на българския спорт (България).

Имайки предвид нуждите за насърчаване на пациенти с риск или страдащи от остеопороза да бъдат физически активни, както и да се обучават спортни и здравни специалисти за това как да ги насърчават, проект HAPPY BONES разработи и пилотира прилагането на иновативен протокол за упражнения за остеопороза за остеопенични/остеопоротични, обездвижени лица на възраст 50-65 години, за да подкрепи включването им в регулярна физическа активност и като следствие, да повиши качеството им на живот (във физиологичен и психологически план). В периода октомври 2021 – април 2022 в София се проведе пилотна програма, в която взеха участие 24 лица, като програмата даде възможност да се тества на практика иновативният протокол Happy Bones.

В рамките на инициативата бяха проведени и последващи обучения на спортни и здравни специалисти, които да прилагат протокола и да включват повече лица на възраст 50-65 години в различни форми на регулярна физическа активност. В резултат, желаещите могат да се включат в адаптирани програми в София, Бургас, Пловдив и Добрич.

ПРОЕКТ HAPPY BONES ДОПРИНЕСЕ ЗА

  • Разработване на иновативен протокол за упражнения за остеопороза за остеопенични/остеопоротични, обездвижени жени на възраст 50-65 години, за да ги включат в умерени упражнения и като следствие, да повишат качеството им на живот (във физиологичен и психологически план);
  • Проведено обучение на треньори и спортни специалисти, за да се мултиплицира прилагането на протокола за упражнения за остеопороза и да го направи приложим в максимално много нови стартиращи програми;
  • Сравни посещаемостта при пилотната програма в две различни среди (работно място и спортна организация), за да се анализира кое е най-доброто решение за насърчаване на редовната физическа активност.

Проект Physical activity in women in menopause: a collaborative partnership for active lifestyles for the prevention and treatment of osteoporosis / HAPPY BONES е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и се реализира в България от Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС).