Заключителна конференция по проект HEPA SUN в Хърватия

АРБС

В периода 01.12 – 03.12.2022 г. в гр.Самобор, Хърватия се проведоха заключителна конференция и финална среща по проект  „Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN). Всяка държава-партньор в консорциума представи проведените  обучителни спортни дейности с деца в предучилищна възраст и учители в детски градини на национално ниво, както и бяха обсъдени постигнатите резултати. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) участие взеха Калинка Гударовска – член на УС в организацията, Диана Хаджиангелова и Велина Андонова – координатори здравни политики и социални дейности в АРБС.

Целите на проекта са да подпомогне редуцирането на наднормено тегло и затлъстяването при деца и младежи (0-18 години), чрез прилагане на осем ключови практики дефинирани в плана за действие на ЕС относно детското затлъстяване за 2014 – 2020г:

 • Подкрепа за здравословен старт в живота;
 • Насърчаване на здравословната среда, особено в училищата и детските градини;
 • Избора на здравословен начин на живот да е по-лесен и достъпен;
 • Информация и обучение;
 • Насърчаване на физическата активност;
 • Мониторинг и оценка;
 • По-ефективни мерки срещу масовото затлъстяване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ „SPORTS, HEALTH AND FUN FOR PRESCHOOL CHILDREN/SUN“

 • Минимум 600 деца в предучилищна възраст, включени в програмата (100 деца от всяка една държава-партньор в проекта);
 • Минимум 120 учители в детските градини (20 от всяка една държава-партньор в проекта) да бъдат обучени на физическо възпитание и спорт за деца в предучилищна възраст;
 • Активно участие на родители, настойници и членове на семействата в спортно-развлекателни дейности заедно с децата си;
 • Родители запознати със здравословното хранене и здравословния начин на живот;
 • Най-малко 20 обучени учители от детски градини във всяка една държава-партньор в проекта да придобият практически опит;
 • Повишена информираност на децата, семействата и учителите в детските градини за ползите от физическата активност и здравословното хранене;
 • Децата в предучилищна възраст да придобият навика за редовни спортни занимания, физическа активност и здравословното хранене.

Проект „Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.