Международна среща HEPA SUN в Португалия

АРБС

В периода 24-26 октомври 2022, в Мирандела, Португалия се проведе среща на консорциума по проект „Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN), която имаше за цел да анализира дейностите, проведени във всяка от държавите партньори. В събитието взе участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт (партньор в проекта от България. Представени бяха редица обучителни и спортни дейности, които се проведоха на национално ниво през последните два години, както и спортното събитие за деца и родители „Мама, татко и аз“ в парк „Заимов“ на 21.10.2022.

Проект „Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) има за цел да научи деца и младежи на здравославен начин на живот и да им даде добър, полезен и ползотворен старт в живота. Проектът има за цел да повиши информираността по въпроси, свързани с необходимостта от физическа активност като основа на здравословен начин на живот, промяна на навиците на децата в предучилищна възраст и техните семейства както в градските, така и в извънградските райони. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 7 партньорски организации от шест Европейски държави – Босна и Херцеговина, България, Италия, Португалия, Словения и Хърватия. Проект „Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.