Международна среща в Италия приключи проекта WAYWARD

АРБС

В периода 11-16.10.2022 г. в гр. Сасари, Италия се проведете заключителна работна среща по международния проект WAYWARD. В събитието участваха представители на шест партньорски държави – България, Виетнам, Гърция, Италия, Ирландия и Мексико. Консорциумът на проекта включва организации, работещи конкретно с целевата група (млади хора с интелектуални затруднения) чрез използване на методологията Обучение чрез спорт.  Представители на Асоциация за развитие на българския спорт бяха Константин Занков-член на УС и Теодор Петров – доброволец в организацията.

По време на срещата бяха дискутирани успешно реализираните дейности и наличните резултати от съвместната работа като:

  • проведените международни проучвания;
  • реализираните практически обучения и семинари;
  • изготвеният наръчник, който ще служи като помощен материал за младежките организации и оператори в Европа и Азия в работата им с младежи с интелектуални затруднения;
  • създадената многоезична образователна уеб платформа.

WAYWARD е проект за изграждане на капацитет в сферата на младежта с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения в партньорските страни чрез овластяване на младежки работници и НПО по отношение на разбиране и методологичен набор от инструменти, основан на методологията на Обучение чрез спорт. Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, изграждане на капацитет в сферата на младежта.