Международна среща за развитие на трансверсални умения #BOOST се проведе в Сараево

Асоциация за развитие на българския спорт

В Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе тестова мобилност по проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“. BOOST е 24-месечно стратегическо партньорство, съфинансирано от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за учене и личностно развитие на младите хора в Европа чрез предоставяне на интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. На срещата присъстваха представители на страните партньори от Босна и Херцеговина, България, Италия и Хърватия, а по време на тестовата мобилност екипът на проекта и участващите младежки работници посетиха активни младежки организации в страната, фокусирани върху развитието на трансверсални умения у младите хора – NAHLA, Фондация Mozaik и HomeWorkHub, които реализират висококачествени дейности за младите хора в страната. На втория ден от мобилността международната група проведе тестов семинари, по време на който беше направен финален тест на платформата за електронно обучение за развитие на трансверсални умения, която вече е достъпна на адрес www.boostskills.eu. На платформата на проекта е достъпен и наръчникът #BOOST, който е ценно средство за работата на младежки работници в областта на развитието на трансверсални умения и е достъпен за безплатно изтегляне на босненски, български, хърватски, английски и италиански език. В събитието взеха участие представители на България – Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт (координатор на проекта), Ивелина Кирилова, доктор – преподавател в НСА „Васил Левски“ и Велина Тонева – ръководител на неделно училище в храм „Рождество Христово“, район Младост.

ПРОЕКТ BOOST ИМА ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ:

  • Повишаване на уменията и възможностите за заетост;
  • Модернизиране на образованието, обучението и младежката работа;
  • Фокусиране върху младите хора.

ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ПРОЕКТ BOOST ПОКРИВА:

  • Овластяването на млади хора и младежки работници чрез всички дейности и резултати по проект BOOST;
  • Практическа, подходяща за младежи електронна платформа за обучение – МООС, за развитие на трансверсалните умения на младите хора;
  • Наръчник BOOST за младежки работници с практически фокус към развитие на трансверсални умения у младите хора.

BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. В рамките на инициативата е създадена онлайн обучителна платформа, в която младите хора могат да научат повече за всяко едно от 20те трансверсални умения, както и как да ги развият. Платформата е в тестова фаза и е налична на www.boostskills.eu, на който може да откриете и практически наръчник за работещи с младежи, които искат да развият у тях споменатите умения (наличен на български и английски език).

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“, (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси.