Асоциация за развитие на българския спорт

Международна среща за развитие на трансверсални умения #BOOST се проведе в Сараево

В Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе тестова мобилност по проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“. BOOST е 24-месечно стратегическо партньорство, съфинансирано от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, което има за цел... Read more »