ММС разработва нова програма за развитие на спорта за високи постижения

 

Министърът на младежта и спорта Радостин Василев отмени програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г.

Преустановява се приемът на проекти от кандидатите за изпълнение на програмата.

В процес на изготвяне е нова Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г.

При обществено обсъждане на програмата са постъпили множество писма от спортните организации със становища да бъдат променени критериите на Програмата (методиката).

Съгласно предоставените становища са идентифицирани следните по-съществени недостатъци: не са заложени значими и отчитащи спецификите на спортовете коефициенти, не е разпределена коректно тяхната тежест, предвидено е да се отчитат постигнатите резултати само за предходната календарна година, липса на обективност при процентното разпределение на бюджета по групи спортове, слабости при определяне на допустимите разходи, които се финансират и др.

Към момента има назначена работна група, включваща представители от Национална спортна академия „Васил Левски“ и експерти от Министерство на младежта и спорта, която в най-кратки срокове ще изготви проект на нова програма за 2022 г.

Очаква се тя да бъде утвърдена до 10 януари догодина. Срокът и за кандидатстване да е 21 януари.

За подготовката на спортистите, които ще участват на Зимните олимпийски игри в Пекин е осигурено проектно финансиране.

За периода след 2022 г. ще бъде сформирана работна група на широка основа за разработване на програма за начина, условията и критериите на финансово подпомагане на дейностите на спортните организации, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане.

Снимка: bnr.bg

Вашият коментар