Обучение по дигитален маркетинг за спортни организации в НСА

АРБС

На 19 февруари 2023, в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе обучение Дигитален маркетинг за спортни организации, в рамките на проект „WOMEN’S HURDLES“, имащ за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. В обучението взеха участие над 20 представители на спортни организации, които имат желание да използват дигиталните технологии за популяризиране на дейностите си и привличане на нови потребители, с акцент на възможностите за привличане на неактивни социални групи.

Проект „WOMEN’S HURDLES“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ и се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват шест партньорски организации от пет Европейски държави – България, Гърция, Италия, Литва и Румъния, като до момента бяха проведени изследователски и онлайн дейности. В рамките на проекта бе проведено международно обучение в Рим, Италия, в което взеха участие спортните специалисти Валентина Недева (MVJ SPORT) и Ивелина Димитрова (Class for your back), като обратна връзка бе споделена по време на събитието в София.