Партньорска среща SPORT&NFE в Кьолн

АРБС

В периода 22-25 ноември 2022, в Кьолн, Германия се проведе партньорска среща по проект Sport and NFE, по време на която бяха обсъдени дейностите до момента, както и предстоящата международна конференция Обучение и спорт, която ще се проведе в София през май 2023.

Sport and NFE е инициатива, която се стреми да идентифицира и преодолее предизвикателствата, свързани със заседнал начин на живот и намаляващ интерес към спорта и физическата активност, чрез образователни подходи, позлващи спорта като образователен инструмент. Специално внимание в инициативата е обърнато на развитието на знания, умения и капацитет на треньори, учители по физическо възпитание и спорт и други спортни и образователни специалисти, както и подкрепа за прилагането на Европейски Насоки за Двойна кариера в спорта. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт участие в срещата взеха Йоанна Дочевска и Ивелина Кирилова, доктор.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
• Да създаде среда за овластяване, ориентирана към учители по физическо образование/спортен персонал, която да им даде възможност да разберат концепцията за неформално образование (НФО), като ги направи по-компетентни и уверени, при прилагане на методологията „Обучение чрез спорт“ (ОЧС);
• Да създаде възможности за целевите групи да опитат неформално обучение, използвайки спорта като инструмент за обучение;
• Да послужи като мост между формалното образование, неправителственият и спортният сектор, като допринесе за създаването на дългосрочни многостепенни и междусекторни мрежи на сътрудничество;
• Да изгради нужните качества и умения в треньори по вид спорт, учители по физическо възпитание и спорт и спортни специалисти да станат лидери в проекти използващи НФО и ОЧС, като допълващ образователен инструмент с цел стимулиране на участието в спорт, образование и физическа активност;
• Да се насърчи сътрудничеството за обмен на знания и развитие на капацитета в области като на образование, обучение и спортен сектор между училища, спортни клубове и неправителствени организации.
Проект #Sport&NFE е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия и се координира от Мундус България.