Плувни тренировки за деца с увреждания се проведоха в столицата

Целта на проект „LET’S SWIM BEYOND THE HANDICAPS“ е да приобщи децата с физически увреждания към социалния живот, да подобри качеството им на живот, да им даде възможността да се забавляват по време на физическа дейност и спорт заедно с деца на тяхната възраст, да ги накара да открият своите умения и да създаде различна среда, в която да се чувстват свободни да спортуват. В консорциума участват партньорски организации от България, Гърция и Турция.

В рамките на проекта, през септември 2021, се проведоха 8 безплатни тренировки за младежи, в които взеха участие 6 младежи с физически увреждания и 6 младежи без увреждания на възраст 12-16 години. След провеждане на безплатните тренировки, които се проведоха по адаптирана методика, 3 младежи с физически увреждания и 3 младежи без увреждания ще вземат участие в международно плувно събитие в Хърватия през ноември 2021.

С оглед на социално приобщаване на деца с увреждания и създаване на дейности в подкрепа на физическото развитие на децата с увреждания, с инициативата имаме желание да мотивираме както децата с увреждания, така и децата без увреждания да водят активен и здравословен начин на живот, както и да ги сплотим едни с други.

Проект Let’s swim beyond the handicaps е съ-финансиран по програма Еразъм+, като партньор на инициативата за България е Асоциация за развитие на българския спорт. Дейностите по проекта се реализират в хотел Maison, София съвместно с плувна школа GET WET, в която работят специалисти по адаптирана физическа активност и спорт и с подкрепата на експерти от сектор Адаптирана физическа активност и спорт в НСА „Васил Левски“. 

Вашият коментар