Подкрепете подписката за 50-метров басейн в Пловдив

 

Дайте своя глас за инициативата Пловдив да има модерен 50-метров басейн.

Подписката ще бъде дадена на новия премиер на България, бъдещите министри на финансите и спорта с искане комплексът да бъде финансират от държавния бюджет.

Дайте гласа си ТУК

 
Инициативата

Предпоставки, местоположение и функционални връзки

Новият плувен комплекс с басейн с олимпийски размери, разположен в пространството между Спортен диспансер, басейна “Младост”, залата за гимнастика към спортното училище и улица „Ясна поляна”.

Предвижда се изграждането на съвременен плувен комплекс, отговарящ на изискванията на Международната федерация по плуване. Проектът е изготвен след отчитане на необходимостта и липсата на такова съоръжение в гр. Пловдив, както и след задълбочени проучвания и анализи на българските и международните стандарти за изграждане на комплекси от такъв тип – параметри, капацитет, функционалност, конструкции, материали, комуникации, оборудване и др.

Проучени са задълбочено всички връзки – нови и стари, със съществуващата комуникационна система на сградите, които в момента  се намират там.

Осъществена е функционалната връзка между сградата на съществуващия басейн и новопроектираната сграда и на трите нива – партер, първи етаж и сутерен. Постигнато е обединяването на достъпа към съществуващия басейн „Младост” с входа на новата сграда, така че да се получи една нова по-добре функционираща система между двата басейна и обслужващите ги площи и помещения. Източният вход към новия комплекс е именно това обединено пространство.

До него се достига чрез преминаване през парка като са търсени и архитектурни елементи за рекреация и почивка. Този вход може да се третира като служебен или като вход основно за спортисти, тъй като осигурява пряк достъп до съблекалните и басейните.


Северният вход от улица „Ясна поляна” е основен за посетителите на обекта, тъй като там е търсена и основната трибуна за гостите на комплекса. Южната трибуна може да бъде разглеждана и като служебна за спортуващите и участниците в състезанията.

Постигнати са и връзки със сградата на Спортния диспансер на две нива, както и през вътрешния рекреационен двор. Запазена е и комуникацията към „топлата връзка” на спортното училище.

Основен пешеходен достъп от север – публичен вход основно за посетители и вход от изток основно за спортисти и посетители. Всички тези входове/изходи са с контролируем достъп непосредствено до вертикалните връзки и коридори.

Функционално разпределение

Поради сложната ситуация и обвързаността на новия комплекс със съществуващите сгради са обособени различни нива и комуникационни коридори. Източният главен вход на комплекса съвместява входовете към съществуващия басейн „Младост” и новопроектирания такъв. Посредством коридори там са осигурени и връзки със сградата на Спортния диспансер. Новопроектираният плувен басейн се състои от един частичен подземен етаж в зоната на пространството между съществуващия и новия басейн, два надземни етажа, развити по периферията на коритото на басейна от южната и източната страна, а от север са проектирани три етажа, като междинният е предназначен за инсталационен такъв, където ще се разположат ОВК инсталации.

Ниво сутерен – кота -3,40 – технически и помощни помещения


Ниво първи етаж – кота ±0,00 и кота +1,08 – Нивото осъществява подходите към трибуните и вертикалните връзки. На тази кота е и така наречената приемна зона, състояща се от две главни фоайета (едно от север и едно от изток), разпределителна и свързваща част към другите групи помещения – информация, контрол на достъп, съблекални, санитарни възли, фитнес зала и др.
Ниво +3,49, +3,76 и +4,06 – достъп до южните трибуни, санитарни възли, административни кабинети, съблекални за съдии, технически помещения.
Ниво + 7,28 – достъп до северните трибуни, санитарни възли, технически помещения.

В съществуващата сграда на Спортния диспансер се помещават медицински кабинети, физиотерапевтичен сектор, тангентори, сауни и парни бани, масаж.

Трибуните са с общ капацитет от 1002 души, включващи 10 места за инвалиди.

Архитектурен образ

Проекта е изготвен в динамичен синтез между архитектура и конструкции, ефективен, оптимизиран, с оптимални строителни разходи. Поради изключително сложната ситуация за имплементиране на новата сграда в комплекс със съществуващите такива, тя се възприема от малко страни.

Най-силно обозрима е фасадата от север, която е търсена така, че да обедини функционалното разпределение, постигане на естествено осветление в обема на залата и разпознаваема визия. Основен елемент на фасдата е проектирания така наречен „илюминатор”, който осъществява връзката „вън-вътре”. Със своя наклонен обем, който следва и наклона на трибуните, той играе роля и на своеобразна козирка над главния вход за посетителите.

Източната фасада е навътре в зоната на пешеходното и парково пространство западно за улица „Владивосток”. Обемът на входа е предвидено да бъде с окачена стъклена фасада, като по този начин е търсен ефектът на отражението, и в същото време прозрачността на стъклото при вечерното осветление.

Параметри на застрояването
Площ на имота – 9695.4 м2
ЗП нов басейн = 3587 м2
РЗП нов басейн (*+сутерен) = 5276.8 м2 (* 5781.8 м2)
Плътност – 66.2% при 80% по норматив
Кинт – 1,16 при 1,5 по норматив
Озеленяване – 25.2% при 20% по норматив

 

 

Вашият коментар