Проектът „Спортна дипломатическа академия“ приключи със среща в София

В периода 13–16 декември 2021 г. в София, България се проведе финалната партньорска среща на проект „Спортна Дипломатическа Академия“, която събра организациите, изпълняващи пилотната инициатива от 2019 г. Проектът има за цел да овласти спортните лидери от България, Босна и Херцеговина, Хърватия и Италия и се реализира от Асоциация за развитие на българския спорт, Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO), Rijeka’s Sports Association и L’Orma SSD. По време на финалната среща се проведе и онлайн събитие, което събра „дипломатите в спортни костюми“ за момент на оценка и рефлексия относно изминалите три години на съвместно обучение.

 

Проект „Спортна Дипломатическа Академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът е съсредоточен върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Проектът осигурява образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл. доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

 

Учебната мобилност, планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати, се състоя от следните образователни модули:

Модул 1 (България): Спортна дипломация, Външна политика на ЕС, Ценности на ЕС, Политически диалог и международни отношения;

• Модул 2 (Босна и Херцеговина): Добро управление в сферата на спорта;

• Модул 3 (Хърватия): Организация на кампании, Успешна комуникация (вербална и невербална), Публично говорене, Протокол и етикет;

• Модул 4 (Италия): Работа с медии, Работа със специфични целеви групи, Спортна дипломация за развитие.

 

Основен резултат на проект #СпортнаДипломатическаАкадемия: Мрежа от спортни дипломати от ЕС за развитие на спорта в Западните балкани

Проектът включва и следните конкретни резултати:

• – 80 „дипломати в спортни костюми“ /20 от всяка партньорска държава/, насочени към постигане на европейска интеграция в страните от Западните Балкани чрез спорт;

• – Местни събития за разпространение на резултатите (с участието на 400 души) – мултиплициращ ефект от придобитите умения и знания;

• – Платформа за развитие на спорта в Западните Балкани https://www.eusportdiplomacy.info/ практически инструмент за ресурси и ценности на ЕС в областта на спорта с акцент върху спортната дипломация и доброто управление в спорта.

 

Живот на проекта:

#СпортнаДипломатическаАкадемия Модул 1

София – 11-17/10/2019

 

Силен старт на Спортна Дипломатическа Академия в София

В периода 11–17 октомври 2019 в София се проведе първи Модул по проект „Спортна Дипломатическа Академия“, който събра 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави. Първият модул на Спортна Дипломатическа Академия бе фокусиран върху изграждането на знанията и уменията на участниците в областта на: Устройството и ценностите на Европейския съюз и Европейска перспектива пред Западните Балкани, Национални политики в спорта, Международни спортни структури, Силата на дипломацията, Спортни политики на местно ниво, Хоризонтален характер на спорта, Политически диалог в спорта, Икономическо измерение на спорта, Среда на сигурност, Програма Еразъм+.

 

Първият модул на Спортна Дипломатическа Академия се фокусира върху изграждането на знанията и уменията на участниците в областта на:

• Устройството и ценностите на Европейския съюз и Европейска перспектива пред Западните Балкани (Моника Панайотова, заместник-министър в Министерството за българското председателство на Съвета на ЕС 2018, Член на Европейски парламент (2012-2014));

• Национални политики в спорта (Виктория Славкова, директор Дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“, Министерство на младежта и спорта);

• Международни спортни структури (Добромир Карамаринов, председател на БФ Лека атлетика, Първи вицепрезидент на Европейската атлетика, член на съвета на Международната федерация по лека атлетика);

• Силата на дипломацията (Ясен Георгиев, директор на Институт за икономическа политика);

• Спортни политики на местно ниво (Любомир Дреков, кмет на район „Лозенец“, Столична община);

• Хоризонтален характер на спорта (проф. д-р Пламен Димитров, заместник – директор на Национален център по обществено здраве и анализи);

• Политически диалог в спорта (Христо Велков, политически директор на „Спешъл Олимпикс“ Европа – Евразия);

• Икономическо измерение на спорта (Н.П. Константин Заупе, съветник, заместник-ръководител на мисия в посолството на Австрия в България);

• Среда на сигурност (Йордан Божилов, президент на Софийски форум за сигурност);

• Програма Еразъм+ (Петьо Кънев, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси).

 

По време на модула в София, участниците имаха възможност да работят и в смесени групи и да изразят вижданията си относно функционирането на спортната екосистема, възможностите за развитие на спорт и дипломацията в ежедневните дейности на спортни структури.

 

#СпортнаДипломатическаАкадемия Модул 2

Сараево – 03-09/12/2019

 

Вдъхновяващ втори модул на Спортна Дипломатическа Академия в Сараево

В периода 03-09 декември 2019 в Сараево се проведе втори Модул по проект „Спортна Дипломатическа Академия“, който събра 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави.

 

Вторият модул на Спортна Дипломатическа Академия бе фокусиран върху доброто управление в спорта:  Олимпийско наследство – инфраструктура, емоции и хора (Зимните Олимпийски игри през 1984г.  и Европейски младежки олимпийски фестивал 2019 г.), Прозрачност в спорта с акцент върху ценностите на добро управление: прозрачност, отчетност, интегритет, солидарност, кураж, справедливост, демокрация, Антидопинг политики: приложимост на кодекса на ВАДА, основни цели и ценности на антидопинг политиките, добри практики в борбата с допинга, Бизнес инструменти, които могат да бъдат успешно приложени в спортните организации, за да се постигне развитие и устойчивост, Мениджмънт на проекти, финансирани от Еразъм+, от перспективата на НОК на Босна и Херцеговина, Параолимпийски  спорт – създаване на животопроменящи възможности, Мотивация за развитие, Отзиви и перспективи на добри практики от спортния сектор, Жените в спорта, Правна безопасност в спорта, Бизнес перспективи и икономическо измерение в спорта.

 

Вторият модул на „Спортна Дипломатическа Академия“ беше фокусиран върху доброто управление в спорта и изграждането на знанията и уменията на участниците в сферата на:

Вторият модул на Спортна Дипломатическа Академия бе фокусиран върху доброто управление в спорта:
Недзад Фазлиджа – Представител на Община Сараево приветства участниците от името на града, домакинствал две различни олимпийски събития – Олимпийските игри през 1984 и Европейски младежки олимпийски фестивал 2019;

• Педя Дурашович – Transparency International Босна и Херзеговина – Прозрачност в спорта с акцент върху ценностите на добро управление: прозрачност, отчетност, интегритет, солидарност, кураж, справедливост, демокрация;

• Слобо Клачар – Фитнес инструктор и спортен експерт – Антидопинг политики: приложимост на кодекса на ВАДА, основни цели и ценности на антидопинг политиките, добри практики в борбата с допинга;

• Елмир Чера Черимаджич – основател на атлетически клуб Нови Град Сараево представи развитието на леката атлетика в Босна и Херцеговина и как бизнес инструменти могат да бъдат успешно приложени в спортните организации, за да се постигне развитие и устойчивост;

• Аела Айдинович – Мениджър проекти в Национален Олимпийски комитет на Босна и Херцеговина представи важността на Европейското финансиране в сферата на спорта за държавите от Западни Балкани и сподели реални примери на позитивната промяна в сектора чрез спортни проекти;

• Саид Фазлагич – Национален Олимпийски комитет на Босна и Херцеговина сподели предизвикателствата и постиженията при организацията на Европейски младежки олимпийски фестивал 2019 и перспективата на Олимпийския комитет за наследството на такъв тип събития (инфраструктура, емоции и хора), което остава и трябва да бъде гарантирана устойчивост при планирането и изпълнението им;

• Параолимпийска кръгла маса с основен фокус “Значението на спорта не е в медалите, а в овластяването на възможности, които променят животи” с участието на Исмаил Зулфич – параолимпийски състезател по плуване на 8 години, роден без горни крайници, който е истинско олицетворение на спортния дух, Нермин Мемич – параолимпийски състезател по плуване, първият представител на Босна и Херцеговина в Европейско първенство за хора с физически увреждания, Ермин Джусуфович – параолимпийски състезател по седящ волейбол (златен медалист от Атина 2004); Нияз Мимич – параолимпийски състезател по ски и първият участник в Зимни Параолимпийски игри от Босна и Херзеговина, Амел Капо – основател на първия параолимпийски клуб по плуване в държавата;

• Исмир Жуско – Алпинизъм и екстремен спорт – сподели своята мотивация, че животът започва извън зоната ни на комфорт и вдъхнови участниците да търсят предизвикателства и да се развиват непрестанно чрез споделен личен опит, придобит като ръководител на екип в Американски държавен департамент, звено Антитероризъм и министър на вътрешните работи, министър на комуникациите и трафика и министър по въпросите на ветераните от войната;

• Н.П. Никола Минаси – Посланик на Италия в Босна и Херцеговина сподели перспективата за спорт в страната и спортните проекти, които посолството на Италия подкрепя на местно равнище;

• Самир Авдич – баскетболистът, който отказа на НБА за да подкрепи националния си отбор, сподели гледната си точка относно взимането на трудни, но правилни решения, които са положителни в дългосрочна перспектива;

• Хусния Каймович – Добро управление в Джудо федерацията на Босна и Херцеговина, основано на основните принципи: учтивост, кураж, честност, уважение, скромност, самоконтрол, приятелство;

• Азра Нуманович – генерален секретар на най-успешния клуб по женски футбол в страната представи различна гледна точка на мястото на жените в спорта: Да покажем величие, сила и професионализъм;

• Нуджема Софтич, журналист в Ал-Джазира стартира мащабно местно движение „Trčanje i to“ и сподели с участниците предизвикателствата пред жените в спортния мениджмънт с практически примери от организацията на първия триатлон в Босна и Херцеговина. Основното послание, което остави на участниците в Академията беше: “Поставете си цели и направете необходимите стъпки, за да ги постигнете”.

• Тарик Трибич – Футбол в Босна и Херцеговина подчерта, че нормативната сигурност на всичи в спорта е изключително важна и законовите предизвикателства в Европа все още имат голямо поле за развитие;

• Тарик Аянович – Перспективата за развитие на ФИФА и паралел в политиките за добро управление Европа – Азия сподели с участниците концепцията, че управлението е добре организирана система на дългосрочен проект и баланса на сили и ключови решения трябва да бъдат фокусирани върху положителното развитие на организациите;

• Ведран Вукович – КПМГ KPMG Босна и Херцеговина представи бизнес перспективата и икономическото измерение на спорта.

 

По време на модула в Сараево, участниците имаха възможност да работят и в смесени групи и да изразят вижданията си относно доброто управление в спорта – предизвикателства и възможни решения на актуални проблеми на местно, национално и международно равнище в спортните структури.

 

#СпортнаДипломатическаАкадемия Модул 3

Риека10-16/07/2021

 

Трети модул на #СпортнаДипломатическаАкадемия се проведе в Риека

В периода 10-16 юли 2021г. в Риека, Хърватия се проведе третият модул по проект „Спортна Дипломатическа Академия“, който има за цел да събере 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави. Първата среща на спортните дипломати след пандемията COVID-19 бе емоционално и дългоочаквано събитие, което успя да събере повече от 50 участници от първоначалната проектна група, които имат силно желание да продължат своя дипломатически път и да научат повече за темите на модулите: успешна вербална и невербална комуникация, както и комуникацията с публични власти, говорене пред публика и създаване на кампании, маркетинг в спорта, както и аспектите на спортната дипломация, свързани с предстоящите Олимпийски игри в Токио. По време на модула спортните експерти обсъдиха и влиянието на COVID-19 върху спортния сектор, предизвикателствата, пред които сме изправени и възможностите за осигуряване на по-значимо място на спорта в политическата програма за възстановяването на света.

 

Третият модул на „Спортна Дипломатическа Академия“ бе фокусиран върху публично представяне и основните послания на експертите, присъединили се към спортните дипломати, бяха:
„Не ограничавай мечтите си в спорта“ – Здравко Иванкович, началник на отдела за спорт и техническа култура на община Риека, по време на официалното откриване на Академията;

• „Устойчивостта е ключът при комуникацията с публичните власти“ – Лука Добрович, главен секретар, Спортна асоциация на Риека за хора с увреждания;

• „Спортът е една от основите на нашето общество и има широко обществено влияние и в този аспект – мощният инструмент на спортната дипломация също не може да бъде пренебрегнат. Европейската комисия категорично подкрепя развитието на европейския спортен сектор, разбирайки потенциала на спорта в нашите общности“ – Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в Хърватия;

• „Комуникацията трябва да бъде печеливша ситуация, добавяща стойност към всички участници в този процес“ – Витомир Маричич, елитен спортист;

• „Първото впечатление е емоционално, а не рационално. Обличайте се, дръжте се и общувайте по начин, който отговаря аудиторията“ – проф. д.н. Златан Кар;

• „Изговорените думи имат много по-голяма сила от писмената реч. Добрите презентации може да изглеждат неформални, но в повечето случаи са добре организирани“ – Здравко Иванкович, началник на спортния отдел в градската администрация;

• „Маркетингът не е само бизнес функция – това е начин на мислене, бизнес философия, част от бизнеса на всички. Той създава ценности за потенциалните клиенти, които задоволяват нуждите им. Спортът не е изключение в този процес“ – Санда Чорак, Президент на хърватската федерация по джудо;

• „Японската пинг-понг дипломация е една от първите платформи в историята на съвременността, разкриваща силата на спорта. Когато политическата и дипломатическата власт са ограничени, силата на спорта може да стигне по-далеч. Положителната сила на спорта трябва да се използва във всичките му аспекти“ – проф. д-р Зубайдуло Убайдулоев, изследовател на спортната дипломация, Япония.

 

По време на модула в Риека участниците имаха възможността да работят в смесени групи и да изразят своите виждания за различните аспекти на комуникацията, както и да организират публична кампания на стълбите на крепостта Трсат, която да повиши осведомеността за силата на спорта във всекидневния живот, чрез кампанията #StreetSportCarе, която включи и гражданите на Риека

 

#СпортнаДипломатическаАкадемия Модул 4

Милано (онлайн) – 09-11/2021

 

Приключи вдъхновяващ онлайн модул на Спортна Дипломатическа Академия

В периода 15ти септември – 21ви ноември 2021, се проведе онлайн модулът по проект „Спортна Дипломатическа Академия“. Онлайн лекциите бяха представени от различни лектори и експерти в областта на медиите, спортен мениджмънт и маркетинг, социално предприемачество в спорта, разработване и прилагане на политики в спорта и др. Първоначално модулът бе планиран да бъде проведен в Милано, Италия.

 

Четвъртият модул на „Спортна Дипломатическа Академия“ включи следните лектори и теми:

• Достъп до публични средства за заинтересованите страни в спорта, регулаторните въпроси на ЕС, които оказват влияние върху спорта и институционалните отношения – Валерио Джованини: Специалист по връзки с обществеността, Изпълнителен офис / Национално управление и глобални институции на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА);

• Приобщаващ дизайн на спорта с конкретен пример на Баскин (нов спорт, изобретен в Кремона през 2003 г., чиято цел е да създава активност за всеки) – Алекси Валет: Консултант по учебните процеси и създаването на проекти (спорт, образование, включване и иновации);

• Социалното предприемачество в спорта чрез устойчивия модел на Play More (социално предприятие със седалище в Милано) – Луиджи де Мико: съосновател на организацията, представи дългия път чрез който се създава стойност чрез спорт, като гарантира, че участието на всички хора, които имат за цел да спортуват, да търсят благополучие и интеграция в местната общност, са представени и включени;

• Как да направим спортната дипломация по-конкретна и осезаема? Паоло Бертачини: основател на „Sport4Impact“ FORUM, подчерта доказателствата, че „спортът не е добър за себе си: зависи от хората и от това как го използват“. Ронан О’Лейр, представляващ Службата на Обединените нации по наркотиците и престъпността, спомена, че правителствата се включват в борбата с престъпността в спорта и се разработва механизъм за сътрудничество и координация;

• Дидактическата комуникация в училищния и спортния сектор – Маурицио Мондони: професор и изследовател в Католическия университет в Милано, национален треньор по мини баскетбол;

• Набиране на средства в спорта – Бенедето ди Блази: Набиране на средства във Fondazione Milan. Основното прозрение, което г-н ди Блази сподели с дипломатите в спортни костюми, беше да „покажат ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на това, което правят, и да го направят чрез ЕМОЦИИ, тъй като в спорта „продаваме мечти“;

• Насърчаване на принципите на феърплей в спорта – Габор Дереган: ръководител на президентския офис в „Международния комитет за феърплей“;

• Европейската политика в спортната дипломация – проф. Тиери Зинц: Факултет Спорт, Католически университет в Льовен, Белгия. Основното послание, което проф. Зинц сподели с дипломатите в спортни костюми беше: „Спортната дипломация промотира усещане за идентичност, принадлежност и обединение отвъд гражданството“;

• Работа с медии в спорта – Иван Боянов: спортен журналист с повече от десетилетие опит в сферата на ефирните медии. Лекцията съдържаше множество практически съвети и препоръки за това как участниците да бъдат подготвени за различен вид медийни участия, как да се държат по време на интервю, какво да имат предвид, когато предават посланието си към аудиторията;

• Работа със специфични целеви групи в спорта – Диего Капуци и Bice Saccò – треньор и атлет на ASD No Limits. Лекцията включваше множество практически аспекти на работата с лица с увреждания. No Limits е организация, призната от Спешъл Олимпикс, която активно участва в състезания, турнири и мачове организирани от тях самите.

 

Проект Спортна Дипломатическа Академия е пилотен проект, съ-финансиран от Европейския съюз.

Вашият коментар