Сараево прие семинар „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“

 

В периода 21-24 януари 2022, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе международен семинар, в който взеха участие младежи и експерти от 7те партньорски организации в инициатива за информиране на младите хора относно достоверността на информацията. Участниците в събитието бяха както от ЕС, така и от държави от региона на Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Черна Гора, Сърбия и Турция, които от 2019 година насам реализират проект Структурирано обучение за осведоменост в медиите. В срещата от името на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор в проекта от България, взеха участие Йоанна Дочевска, Емилия Цанова, Диян Атанасов и Сюлейман Сюлейман.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Structured Learning for Awareness in Media (Структурирано обучение за осведоменост в медиите) (SLAM) има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци.

Докладът на Съвета на Европа „Регулаторните органи на медиите и речта на омразата“ (2018г.) подчертава историческото значение на медиите в примамването и подхранването на омразата и насилието, характеризиращи бурното минало на Западните Балкани. Балканите все още са основен пример за медиите, които съзнателно или дори умишлено използват речта на омразата за сензационалистични цели, като по този начин я подкрепят и причиняват нейното повторно появяване и засилване на обществено ниво.

На този фон проектът изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ:
• Наръчник;
• Уеб платформа;
• 5 културни събития/публични интервенции;
• 400 интервюта/въпросника;
• 1 конференция.

Проект Структурирано обучение за осведоменост в медиите е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Вашият коментар