Заключителна среща по проект LET’S INCLUDE се проведе в Италия

На 19 декемри 2021 в Сасари, Италия се проведе заключителна партньорска среща по проект Let’s include /Leveraging Education Through Sport for INnovative Changes Leading to Unification of Disability and Education – Let’s Include/. Let’s include е малко съвместно партньорство в областта на спорта, целящо да насърчи социалното включване и равните възможности на хората с увреждания. В срещата взеха участие партньори от 4 държави, като бяха обсадени в детайли постигнатите цели и резултати, решени трудности и предизвикателства, реализирани добри практики и бъдещи съвместни дейности и инициативи.

Младите хора с увреждания често се борят да се интегрират в своите общности и в резултат на това се чувстват затруднени в сравнение с връстниците си. Според Европейското проучване на здравето и интеграцията (2012 г.) хората с увреждания на възраст от 15 до 44 години в Европа са 8,5%. Тази статистика подчертава, че младите хора с увреждания съобщават за нелоялно отношение заради увреждането си. Освен това младите хора и хората, като цяло засегнати от увреждания, са подложени на други видове предизвикателства, свързани до известна степен със социалното изключване.

Консорциумът, който реализира този проект включва организации от България, Италия, Полша и Хърватска счита за изключително важно понятието „социално включване чрез спорт“, което е в силна връзка с методологията Обучение чрез спорт (ОЧС), използвана от организациите регулярно от 2012 година. В ОЧС спортните елементи са образователни средства за подобряване на социалните компетенции, меките умения и знания, в ОЧС спортът е средство за обучение и може да бъде средство за насърчаване на културата на приобщаване на хората с увреждания.

 

Проект Let’s include е съ-финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз

Вашият коментар