Активности по проект HEPA S се проведоха в Португалия

Активности по проект HEPA S

В периода 12-14 юли 2022, в Мирандела, Португалия се проведе международна среща по проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), чиято цел е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65-годишна възраст. Най-вече чрез разработка на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група – болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Срещата събра представители на 6 партньорски организации от пет Европейски държави – България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия, като от името на Асоциация за развитие на българския спорт представители бяха спортните специалисти Ивелина Кирилова и Йоанна Дочевска.

През април 2022, в рамките на инициативата, в Берковица стартира четири месечна безплатна програма за физическа активност на възрастни, координирана от местния партньор на проекта – сдружение „Здраве в Северозапада“. Пилотната спортна програма на местно ниво се координира от сдружение Здраве в Северозапада, като след приключването ѝ ще бъдат анализирани ползите от подобни програми. В старта на програмата, упражненията бяха представени от Ивелина Димитрова – кинезитерапевт и специалист Адаптирана физическа активност и спорт, която е създател на авторска изправителна методика Class4YourBack, a четиримесечната пилотна програма ще бъде реализирана от доказани спортни специалисти от града – Татяна Еленкова и Пламена Чубурова.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
• Осигуряване предпоставки за разработване на нови образователни модули и препоръки – създаване на експертната група за подготовка на образователните модули и разработване на препоръки;
• Анализ на настоящите насоки за HEPA в страните партньори в проекта;
• Анализ на добрите практики свързани със спорта и физическата активност за лица на възраст 65+;
• Анализ на нуждите на лицата в сферата на масовият спорт като треньори, фитнес специалисти (кинезитерапевти, обучители) и общо практикуващи лекари;
• Създаване на „Ръководство и обучителни модули“ за работа с лица на възраст 65+, за треньори, фитнес професионалисти (кинезитерапевти, обучители) и общо практикуващи лекари;
• Изграждане на капацитет в треньори, фитнес специалисти (кинезитерапевти, физиотерапевти, обучители) и пилотни спортни програми подходящи за лица на възраст 65+.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЕКТ HEPA
• минимум 50 обучени треньори и фитнес професионалисти за работа с лица на възраст 65+ (10 на партньор в проекта);
• минимум 50 обучени общо практикуващи лекари;
• Провеждането на 5 кръгли маси;
• Организиране на пилотна програма за спорт и физическа активност за минимум 30 лица на възраст 65+, с продължителност 4 месеца (за всеки един партньор в проекта).

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ HEPA
• Повишаване на осведомеността относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, по отношение на социалното включване и подобряване на здравето;
• Анализиране на настоящите HEPA насоки в страните, в които се изпълнява проекта, и разработване на нови препоръки за прилагане на HEPA с акцент върху нови упражнения, адаптирани към лица със сърдечно-съдови заболявания и остеопороза, използвайки мултисекторен подход;
• Укрепване на капацитета на кинезитерапевти и треньори, чрез неформално обучение по методология за провеждане на спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, в страните партньори в проекта;
• Укрепване на капацитета на общо практикуващите лекари относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+;
• Създаване на мрежа от заинтересовани страни (организации, партньори в проекта, кинезитерапевти и общо практикуващи лекари), национални и местни спортни организации, държавна и местна власт, здравни институции и тн.

Проектът „HEPA“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.