Берковица прие обучение на спортни и здравни специалисти

 

На 16 април 2022, в гр. Берковица се проведе обучително събитие, в което здравни и спортни експерти от града се запознаха със спецификите на физическата активност при възрастни. Обучението се проведе в рамките на проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, чиято цел е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработване на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група – болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Инициативата се провежда паралелно в пет Европейски държави – България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.

След проведеното обучение, в града предстои да бъде проведена четири месечна безплатна програма за физическа активност на възрастни, координирана от местния партньор на проекта – сдружение „Здраве в Северозапада“. Събитието включваше лекции относно: Физическа активност при възрастни – актуални данни и предизвикателства; Препоръки за физическа активност; Сътрудничество между здравеопазване и спорт; Адаптирани спортове и включване в спорт и физическа активност на всички групи в обществото; Ресурсна обезпеченост – възможности за подкрепа; Възможности и предизвикателства пред физическата активност в пост-КОВИД среда, Физическа активност при възрастни – Приложими упражнения; Остеоопороза и специфики при остеопороза, както и практическа спортна сесия – Да бъдем активни заедно!. Лектори на събитието бяха Валентина Брънкина – председател на сдружение Здраве в Северозапада, Ивелина Кирилова, др. – експерт Адаптирана физическа активност и спорт, Ивелина Димитрова – кинезитерапевт и специалист Адаптирана физическа активност и спорт, Диана Хаджиангелова – председател на Асоциация на българите боледуващи от астма, алергии и ХОББ и Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт.  Сред участниците бяха доказани спортни специалисти от Берковица, включително Татяна Еленкова и Илияна Василева, които ще проведат четири месечната пилотна програма, медицински лица, рехабилитатори и експерти от социални заведения и центрове в региона. 

Ползите за здравето от практикуването на спорт и физическата активност (ФA) са добре установени в научната литература. Изследвани са многобройни резултати за документиране на ползите от ФА върху човешкото здраве, включително намалено разпространение на хронични заболявания (сърдечно-съдови заболявания, диабет, хипертония), подобрено психическо здраве (депресия, стрес), качество на живот, повишен функционален капацитет, подобрени когнитивна умения (намалени нива на деменция, болест на Алцхаймер), водещи до подобрение в качеството на живот и намалена смъртност. Физическата активност е в основата на човешкото здраве и благосъстояние. Социалните ползи от участието в спорт и физическа активност са особено важни за възрастните хора. Мерките за насърчаване на участието в различни физически активности често са насочени към деца и младежи и по-малко се фокусират върху значението на физическата активност за лица на възраст над 65 години. Проектът ще обърне специално внимание върху лицата настаненени в „Домове за стари хора“, сдружения и асоциации на възрастните хора и тн. Проучванията показват, че 25% от лицата на възраст над 60 години в Европа са физически неактивни, от което става ясно, че Европа се нуждае от иновативни упражнения за тази целева група, които да вземат предвид тяхното физическо състояние, ограниченията свързани с тяхното здравословно състояние и физическите възможности, които те притежават. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва участието в поне 150 минути аеробна физическа активност с умерена интензивност всяка седмица. На ниво Европейски Съюз (ЕС), от докладът, представен от Тибор Наврачич (Еврокомисар по образованието, културата, младежта и спорта в Европейската Комисия) в София по време на годишния Спортен Форум на ЕС става ясно, че нивата на участие в спорт и физическата активност не са се променили и остават ниски от последното проучване на Евробарометър.

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ HEPA
• Повишаване на осведомеността относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, по отношение на социалното включване и подобряване на здравето;
• Анализиране на настоящите HEPA насоки в страните, в които се изпълнява проекта, и разработване на нови препоръки за прилагане на HEPA с акцент върху нови упражнения, адаптирани към лица със сърдечно-съдови заболявания и остеопороза, използвайки мултисекторен подход;
• Укрепване на капацитета на кинезитерапевти и треньори, чрез неформално обучение по методология за провеждане на спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, в страните партньори в проекта;
• Укрепване на капацитета на общо практикуващите лекари относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+;
• Създаване на мрежа от заинтересовани страни (организации, партньори в проекта, кинезитерапевти и общо практикуващи лекари), национални и местни спортни организации, държавна и местна власт, здравни институции и тн.

Проектът „HEPA“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Вашият коментар