Безплатни спортни тренировки за възрастни започнаха в Берковица

 

На 04 май 2022, в града стартира четиримесечна безплатна програма за физическа активност на възрастни, координирана от местния партньор на проекта – сдружение „Здраве в Северозапада“. Спортната програма се координира на местно ниво от сдружение Здраве в Северозапада и е пилотно, като след приключването му ще бъдат анализирани ползите от подобни програми. В старта на програмата, упражненията бяха представени от Ивелина Димитрова – кинезитерапевт и специалист Адаптирана физическа активност и спорт, която е създател на авторска изправителна методика Class4YourBack, a програмата ще бъде реализирана от доказани спортни специалисти от града –  Татяна Еленкова и Пламена Чубурова, които ще проведат четири месечната пилотна програма.

На 16 април 2022, в гр. Берковица се проведе обучително събитие, в което здравни и спортни експерти от града се запознаха със спецификите на физическата активност при възрастни. Обучението се проведе в рамките на проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, чиято цел е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработване на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група – болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Инициативата се провежда паралелно в пет Европейски държави – България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.

„Социални програми за повишаване на физическата активност на възрастни са изключително необходими в общностите и се радваме, че имаме възможност да проведем програмата HEPA-S в Берковица. Надяваме се тя да послужи за вдъхновение на местните администрации да предоставят подобни услуги, които освен превенция на заболявания и осигуряване на качествен живот на възрастните, е и прекрасна възможност за поддържане на тяхната социализация и активност в обществата ни. Инвестицията в такива програми е инвестиция в здраве и качествен живот, като сравнено с други общински инвестиции в гражданите, тя е със сравнително малка финансова стойност, но води до огромен резултат“ – сподели Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт.

Ползите за здравето от практикуването на спорт и физическата активност (ФA) са добре установени в научната литература. Изследвани са многобройни резултати за документиране на ползите от ФА върху човешкото здраве, включително намалено разпространение на хронични заболявания (сърдечно-съдови заболявания, диабет, хипертония), подобрено психическо здраве (депресия, стрес), качество на живот, повишен функционален капацитет, подобрени когнитивна умения (намалени нива на деменция, болест на Алцхаймер), водещи до подобрение в качеството на живот и намалена смъртност. Физическата активност е в основата на човешкото здраве и благосъстояние. Социалните ползи от участието в спорт и физическа активност са особено важни за възрастните хора. Мерките за насърчаване на участието в различни физически активности често са насочени към деца и младежи и по-малко се фокусират върху значението на физическата активност за лица на възраст над 65 години. Проектът ще обърне специално внимание върху лицата настаненени в „Домове за стари хора“, сдружения и асоциации на възрастните хора и тн. Проучванията показват, че 25% от лицата на възраст над 60 години в Европа са физически неактивни, от което става ясно, че Европа се нуждае от иновативни упражнения за тази целева група, които да вземат предвид тяхното физическо състояние, ограниченията свързани с тяхното здравословно състояние и физическите възможности, които те притежават. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва участието в поне 150 минути аеробна физическа активност с умерена интензивност всяка седмица. На ниво Европейски Съюз (ЕС), от докладът, представен от Тибор Наврачич (Еврокомисар по образованието, културата, младежта и спорта в Европейската Комисия) в София по време на годишния Спортен Форум на ЕС става ясно, че нивата на участие в спорт и физическата активност не са се променили и остават ниски от последното проучване на Евробарометър.

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ HEPA

• Повишаване на осведомеността относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, по отношение на социалното включване и подобряване на здравето;

• Анализиране на настоящите HEPA насоки в страните, в които се изпълнява проекта, и разработване на нови препоръки за прилагане на HEPA с акцент върху нови упражнения, адаптирани към лица със сърдечно-съдови заболявания и остеопороза, използвайки мултисекторен подход;

• Укрепване на капацитета на кинезитерапевти и треньори, чрез неформално обучение по методология за провеждане на спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, в страните партньори в проекта;

• Укрепване на капацитета на общо практикуващите лекари относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+;

• Създаване на мрежа от заинтересовани страни (организации, партньори в проекта, кинезитерапевти и общо практикуващи лекари), национални и местни спортни организации, държавна и местна власт, здравни институции и тн.


Проектът „HEPA“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз

Вашият коментар