Финална среща по проект ENDURANCE се проведе в Италия

АРБС

На 14 септември 2022 в Пескара, Италия се проведе финална среща на партньорите по проект ENDURANCE, който се изпълнява в партньорство с осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). По време на срещата бяха дискутирани и обсъдени онлайн интерактивна платформата за обучение за атлети, в която са включени модули като управление, администриране и отчитане на проекти, насоки и практически препоръки към бъдещи предприемачи, практически задачи и форми на създаване и администриране на бизнес проекти. Платформата е безплатна и може да бъде ползвана от активни спортисти и такива в края на своята кариера на адрес

https://enduranceproject.eu//

Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но спорадично се признават и рядко се капитализират. Двата сектора рядко се срещат заедно в ПОО /Професионално образование и обучение/ като ефективно свързани домейни със синергични връзки: оттук и необходимостта от така необходимите предприемачески компетенции поради ниското ниво на предприемачески модули в спортно-ориентираните дисциплини и липсата на персонализирано обучение по предприемачество. ENDURANCE „преосмисля“ преподаването и изучаването на предприемачеството въз основа на взаимно допълващи се и общи черти между спорта и предприемачеството като решителност, постоянство, самоувереност, издръжливост, спазване на правилата, работа в екип, увереност в себе си, състезание, успех / неуспех, и т.н.

ЦЕЛТА НА ENDURANCE Е ДА ВЪЗРОДИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ И ДА МОДЕРНИЗИРА НАЧИНА, ПО КОЙТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СЕ ПРЕДСТАВЯ а също така и:
1) Картографиране на динамиката на спорта и предприемачеството, общи черти и връзки за устойчива кариера на учащите в ПОО и спортни системи;
2) Разработване на индивидуално обучение и инструменти за предприемачество;
3) Създаване на онлайн интерактивна платформа за ENDURANCE обучение (виртуално и смесено обучение);
4) Поддържане на резултатите и насърчаване на прилагането им в ПОО и спортните екосистеми;
5) Развиване на предприемаческия и спортния дискурс на ниво политики със Зелената книга ENDURANCE.
Проект ENDURANCE е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.