Глад за кадри: 95% от завършилите фитнес инструктор започват работа по специалността


Данните са предоставени на база статистика от завършилите курсанти към Европейска Фитнес Академия в периода 1.02 -1.06.2022 г.


Все повече стават дефицитните професии, където се ценят професионализмът и уменията на практикуващите.

Квалификацията фитнес инструктор е такъв пример. Нуждата от професионалисти във фитнес индустрията все повече се усеща. Хората искат да бъдат тренирани от подготвени и квалифицирани специалисти.

От една страна за спортуващите хора и клиентите на фитнес центровете вече не е достатъчно фитнес инструкторът просто да изглежда добре и да е “напомпан”, за тях е важно човекът, на когото са се доверили за развитие на тялото им, да е образован и компетентен.

От друга страна самите фитнес центрове вече изключително трудно намират инструктори, показващи професионализъм и компетентност.

Една от водещите спортно-образователни институции в страната – Европейска Фитнес Академия, които предлагат обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация, както за фитнес инструктор, така и за персонален треньор, инструктор по групови занимания и др,  публикува информация, че над 95% от завършилите им курсанти, започват работа по специалността – веднага.

Анализът е на база период от 4 месеца и завършили две обучителни групи.

Оказва се, че хората всъщност търсят реализация в тази сфера и новите кадри, навлизащи във фитнес залите са по-подготвени от всякога, след като са преминали специализирано обучение за професията. Очаква се това да има изключително благоприятно влияние върху ситуацията във фитнес индустрията в страната – повече квалифицирани практикуващи треньори, означава и повече мотивирани, спортуващи хора.

Резултатите от статистиката на Европейска Фитнес Академия показват един нов сегмент на професиите в България, чието развитие със сигурност ще се изрази и в благоприятни промени за спорта в страната.

Вашият коментар