Младежки обмен CHEER в Полша

 

В периода 02.07.2022 – 10.07.2022 в Райча, Полша се проведе младежки обмен CHEER, в който взеха участие младежи от България, Полша, Португалия и Словения. По време на обмена младежите подготвиха и представиха презентация относно менталното здраве на младите хора в своите страни (особено как пандемията и текущите глобални събития влияят върху него). Участниците тестваха и разработените от екипа на проекта карти CHEER, които имат за цел да спомогнат за менталното здраве на техни връстници с оглед на предизвикателствата, през които преминава обществото ни в последните години.

Проект CHEER се фокусира върху следните теми:
• Равни образователни възможности за младите хора с по-малко възможности;
• Интеграция на младежите от партньорските страни;
• Повишаване на осведомеността относно здравето (особено менталното здраве);
• Представяне и прилагане на методите за благосъстояние;
• Увеличаване на креативността и работата в екип;
• Тестване и оценка на картите CHEER.

Инициативата CHEER, която има за цел да подобри менталното здраве на младите хора, като стимулира тяхната креативност и използва младежкия им ентусиазъм. Кризата, породена от епидемията от коронавирус, оказва негативно влияние върху младите хора в Европа. Борбата с епидемията и въведените ограничителни мерки са отслабили психическото състояние на младежите. Много от тях смятат, че това ще отнеме най-ценния период от живота им – младостта. В резултат на това, младите хора се сблъскват с много ментални проблеми, за които не получават институционална и социална подкрепа. Тези проблеми имат пряко влияние върху тяхното образование и професионално развитие. Освен това, в момента не сме в състояние да предвидим всички ефекти, които настоящото положение ще има в бъдеще. Сигурно е обаче, че това ще бъде негативно преживяване за едно цяло поколение, което се нуждае от подкрепа и нова енергия, за да преодолее трудностите. Групата, която също изпитва много от гореспоменатите затруднения са младежките работници, които се сблъскват с проблеми с менталното си състояние, но и с липсата на подходящи образователни средства и умения.

Проект CHEER е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и е основан на дългогодишното партньорство на полската асоциация „HOPP“ и Асоциация за развитие на българския спорт и включването на двама нови партньори Teatro Metaphora от Португалия и Mladinski Ormož от Словения. Партньорството представлява разнообразие от сектори и дейности, което ще улесни синергията през двете години на проекта, а в младежкия обмен взеха участие Елица Дочевска, Стелла Ненова, Иван-АЛександър Писков, Теодор Петров, Иво Ненов, Николай Русинов и Момчил Дилчев.