Предприемаческа платформа за спортисти с увреждания беше одобрена в Белград

 

В периода 27-30 януари 2022 в Белград, Сърбия се проведе международна среща, домакин на която бе Сръбски Паралимпийски Комитет, която събра партньорите в международна инициатива, имаща за цел да предложи инструменти за стимулиране на предприемачеството сред спортисти с увреждания. Онлайн платформата, създадена в рамките на проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/ в партньорство между организации с богат опит по темата, сред които Европейски Паралимпийски Комитет, Министерство на спорта – Швеция, Хърватски Паралимпийски Комитет, поставя основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да им осигури пълноценно личностно и професионално развитие. България работи активно в рамките на инициативата в сътрудничество между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт, която беше представена на срещата от Йоанна Дочевска (председател на АРБС) и доц. Стефка Джобова, др., световнопризнат експерт в теорията и практиката на адаптираните спортове.  

Платформата ParaDig, разработена в рамките на проекта, е налична на адрес: https://paradig.eu/, като достъпът до нея е напълно безплатен след кратка регистрация.

В продължение на дълги години за спортистите в държавите-членки на ЕС е предизвикателство да съчетаят спортните си тренировки, събития и състезания с необходимостта да получат адекватно образование с оглед плавен преход след приключване на спортната си кариера и за последващата им заетост. С нарастващият фокус на включване на хора с увреждания в спорта (първоначално вдъхновен от Параолимпийските игри) и подобренията на достъпността и дизайна на спортни съоръжения, все по-голям брой хора с увреждания се занимават със спорт и стават професионални спортисти. Тези спортисти се сблъскват със същия проблем с графика на своите спортни занимания, но имат няколко допълнителни пречки, с които да се справят, в процеса на обучение и в процеса на подготовка за заетост.

В страните-членки на ЕС има приблизително 80 милиона души, които имат някакъв вид увреждане; те се разделят на две категории:
• Определение 1: Онези, които имат първично затруднение (като зрение, слух, ходене, общуване);

• Определение 2: Лицата, ограничени в трудовата си дейност поради дългогодишен здравословен проблем и/или първично затруднение.

Проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/ обръща внимание на спортистите, попадащи в Определение 1 и прилага тази дефиниция към хора, които въпреки увреждането си, като параолимпийските спортисти, имат куража, решителността, вдъхновението и чувството за равенство, за да преодолеят предполагаемите граници и постигнат високи резултати като спортисти. В рамките на проекта са разработени програми за предприемачество като форма на самостоятелна заетост, които включват различни етапи, като се започне от (1) Откриване на собствените интереси/страст на спортиста и трансформирането им в (2) бизнес идея; (3) как да се създаде компания; (4) как да намерят спонсори и как да представят идеята – напр. как да използват увреждането си като актив; (5) мотивация; (6) лидерство.

Проект PARAdig е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Вашият коментар