Представиха платформа за предприемачество в спорта за лица с увреждания

 

На 20 и на 30 май 2022 г. в София с помощта на сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведоха събития за популяризирането в рамките на проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/. Проектът се изпълнява в партньорство от организации с богат опит в сферата на адаптираните спортове, сред които Европейския паралимпийски комитет, Министерството на спорта на Швеция и Хърватски паралимпийски комитет.

„ParaDig“ поставя основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства. Целта му е да им осигури пълноценно личностно и професионално развитие. България работи активно в рамките на инициативата в сътрудничество между НСА и Асоциацията за развитие на българския спорт.

Двете събития привлякоха млади спортни специалисти, които се запознаха с проекта и неговите резултати. Включиха се също така паралимпийци и спортисти с увреждания част от „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“.

 

Платформата ParaDig, разработена в рамките на проекта, е налична на адрес: https://paradig.eu/. Достъпът е безплатен след кратка регистрация. Проект PARAdig е европейска инициатива, финансирана от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Вашият коментар