Редакционна поща – 28.02.2011 г.

  

Какъв е броят на посетителите на Първи български плувен сайт за месец февруари?
През месец февруари на 2011 г. средно на ден имаме по 3830 хита – т.е. има намаляване на посещенията в сравнение с месец януари. Очакваме през март рязко покачване на броя хитове.  
 
Какво отношение имате по повод на предстоящото Общо събрание на БФПС през месец април и ще подкрепите ли ваш кандидат?
Нямаме наш кандидат и не взимаме никакво отношение. Асоциацията на българските плувци излезе с нарочна декларация по случая от 22.02.2011 г., която може да се прочете в Рубрика „За нас”.
 
Можете ли да ни осигурите закупуване на билети и настаняване на олимпиадата през 2012 г. в Лондон?
Не. Ние сме медия, а не тур-операторска фирма, нито пък търговски посредник. С такива неща изобщо не се занимаваме. 
 
Защо не помествате информация свързана с модерния петобой и триатлона?
Защото не са нито плувни, нито водни спортове. Ние сме независима спортна медия само за плувни и водни спортове – нашият свят е водата. Е, ако някой българин стане световен или олимпийски шампион по тези спортове ще го отразим.
 
Може ли да се публикуват текстове при вас с рекламна насоченост?
Да. Но при стриктното изпълнение на няколко условия. Първо, рекламният текст да не нарушава законите на България и добрите нрави. Второ, да е специално обозначен като рекламен и това да е напълно ясно за читателя. Трето, да бъде заплатен.   
 
Как става публикуването на материал при вас от външен автор?
Не е елементарно. Материалът трябва да отговаря на доста условия: 1. Да е от областта на плувните и водните спортове; 2. Да не е анонимен; 3. Да е написан на литературен български език (изключения само за български общности извън страната); 4. Да не нарушава законите на България и добрите нрави; 5. Да бъде умерен, значим и интересен за масовия читател. Материалът се чете от главния редактор и/или редакторите на медията и ако отговаря на горните условия се публикува след редакция. Материалът не са заплаща. Всъщност ние сме единствената медия в България, в която може да се публикуват всякакви материали за плувни и водни спортове, стига да са качествени. Друга като нас няма.
 
Защо пишете информациите свързани с плуването в БЮР Македония на някакъв странен език?
Защото имаме голям брой читатели от БЮР Македония. Т.нар. „македонски” език е диалект на българския, но с по-друга графична система – основана на сръбската Караджица. Този език е приет с декрет през 1945 г., като целта е била да бъде максимално отдалечен от литературния български. С едно изречение – това е български, написан със сръбски букви. Вследствие на това изчезват буквите „Ъ”, „Щ”, „Й” и българомакедонците в БЮР Македония трудно четат на литературен български. Всъщност това си е пак български, но написан по тяхната графична система.

 

Вашият коментар