Шестмесечна програма за жени с остеопороза приключи в София

 

В периода октомври – април 2022, в гр. София се проведе безплатна терапия за жени Happy Bones, диагностицирани с остеопороза, която имаше за цел да укрепи общото им състояние и да спомогне за тяхната обща кондиция и да подобри двигателната им активност. В програмата се включиха над 20 дами от столицата, като поради спецификите на периода на провеждане, част от тях взеха участие присъствено, а част от тях се включиха онлайн. Следващата планирана дейност в рамките на инициативата е безплатно обучение на 20 инструктори по програмата „Happy Bones“ – физическа активност при остеопороза, което ще се проведе на 26 юни 2022 и записването е вече налично на сайта на Асоциация за развитие на българския спорт.

Като се имат предвид нуждите за насърчаване на пациенти с риск или страдащи от остеопороза да упражняват физическа активност, както и да се обучават здравни специалисти за това как да ги насърчават, целите на проект HAPPY BONES са:
• разработване и насърчаване на иновативен протокол за упражнения за остеопороза за остеопенични/остеопоротични, обездвижени жени на възраст 50-65 години, за да ги включат в умерени упражнения и като следствие, да повишат качеството им на живот (във физиологичен и психологически план);
• обучение на треньори и експерти по физическо възпитание със специфични умения в участващите страни, за да се стандартизира протокола за упражнения за остеопороза и да го направи преносим и приложим също в други контексти и страни. Обучението ще се организира по методологията обучение на треньори, за да се предизвика каскаден ефект и да се включат повече оператори в сектора;
• да се сравни отказването и спазването на тренировъчния протокол в двете различни среди (работно място и Спортна
организация), за да разберем кое е най-доброто решение за насърчаване на редовната физическа активност. Придържайки се към проекта, работодателят се включва в здравето на своите служители и в същото време приема мерки за намаляване на косвените разходи, породени от часовете на отсъствие, причинени от възможните рискове поради патология.

Терапията беше проведена в България от спортни експерти, които ще проведат и последващото обучение в София, като самите те преминаха обучение по адаптираната терапия за физическа активност на жени, диагностицирани с остеопороза, организирано от университет Форо Италико в Рим.

  • Валентина Недева (MVJ SPORT)

Валентина е била състезател и преподавател по Спортни танци. Тя е дипломиран треньор в Национална Спортна Академия “Васил Левски” по Спортни танци, Спортна журналистика и Спортна педагогика. Била е професионален танцьор и хореограф в ТВ предаванията ‘Dancing stars’, “Танцувай с мен” по БТВ и “Най-хубавите години от нашия живот” по БНТ. Лицензиран инструктор по Zumba fitness, Kangoo Jumps, Аеробика. Валентина е част от първия екип за България по проекта ‘Dancing with health’. Програмата е танцова терапия за жени с рак на гърдата. Разработена е в университета Форо Италико в Рим, Италия.

  • Ивелина Димитрова (Class for your back)

 

Ивелина Димитрова, дипломиран кинезитерапевт, докторант в НСА „Васил Левски“ и хоноруван преподавател по кинезитерапия в СУ „Св. Климент Охридски“ и НСА. Тя е специалист-кинезитерапевт с богат практически опит, който винаги и е служил за основа на експерименталната и дейност в областта на кинезитерапията и рехабилитацията. Създател на адаптирана методика за изправителна гимнастика Class for your back, която прилага апробирани, експериментирани и прилагани в практиката собствени методики и комплекси от упражнения насочени към проблемите на гръбначния стълб и организма.
Ивелина е част от първия екип за България по проекта ‘Dancing with health’. Програмата е танцова терапия за жени с рак на гърдата. Разработена е в университета Форо Италико в Рим, Италия.

Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.

Вашият коментар