София прие международна среща SONKEI за предотвратяване на насилието в спорта

 

В периода 04-07 април 2022г. в София, България се проведе международна среща по проект SONKEI, в която взеха участие 8 партньорски организации от 8 Европейски държави – България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. По време на срещата бяха обсъдени дейностите по проекта до момента, партньорите представиха добри практики и инструменти за справяне с расизма и насилието в спорта и работиха по създаването на практическия образователен инструмент за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта.

 

Проект „SONKEI“ има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот. Времетраенето на проекта е 24 месеца.


ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

• Проучване на съществуващите политики и стратегии за борба с насилието и нетърпимостта в спорта в различни страни на ЕС, адаптиране на тези политики и прилагане на добри практики в основни спортни организации на страните партньори;
• Разработване на образователни програми за треньори, мениджъри, доброволци и други спортни специалисти за проблема с насилието и нетърпимостта в спорта и изпълнението на образователни програми в спортни организации за масов спорт;

• Разработване на практически инструменти, които могат да се използват в спорта при обучение на деца и младежи за противопоставяне на тормоза, насилието, нетърпимостта и дискриминацията в ежедневието;

• Разрушаване на бариерите и предразсъдъците;

• Обучение на треньори и учители, които да промотират ценностите на ЕС за уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване.

• Да се популяризират дейностите и резултатите от проекта в околността на всеки партньор държава и във възможно най-много страни на ЕС с помощта на „Посланици на Ненасилието“. Избраните „Посланици на Ненасилието“ ще са известни спортисти, добре познати в местните общности.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

• Повече инициативи за превенция на насилието и нетолерантността в спорта на национални и регионални нива;

• Повече спортни организации, които да разполагат с политики и стратегии за превенция на насилието;

• Треньорите, преминали образователната програма да имат знания и ясна визия за това какви действия да предприемат при проявено насилствено поведение и нетолерантност;

• Треньорите да имат разработена методика на обучение, при която да се разграничава твърдия режим на тренировка от насилственото поведение;

• Културата в спортните клубове да е по-толерантна и да недопуска насилствено поведение и малтретиране.


Проект „SONKEI“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Вашият коментар