Международен семинар WAYWARD се проведе в Мексико

 

В периода 15.05-20.05.2022г. в Мексико сити и в гр. Куаутла, Мексико се проведоха дейности в рамките на Международен семинар за съвместен обмен на опит в резултат на проведените до момента дейности в рамките на проект “Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability” (WAYWARD).

В семинара взеха участие 6 партньорски държави от Мексико, Виетнам, Гърция, България, Италия и Ирландия. По време на мобилността бяха организирани редица срещи с представители на местната власт в Мексико. Беше посетен Центърът за рехабилитация и включване за деца с увреждания CRIT CDMEX към фондация Teleton Fundacion, Mexico City. След като участниците пристигнаха в гр. Куаутла те бяха приети от президента на Дирекция за закрила на детето на община Куаутла, Арасели Гарника Гарсия и получиха подаръци, изработени от занаятчийски сладки от региона. Бяха предложени местни ястия в рекреативния център Ел Алмеал в града. Семинарът за споделяне на добри практики и обмяна на опит беше открит от г-жа Алондра Перес Рейес – ПР на община Тетела де Волкан и г-н Цезар Гутиерес Кордоба, директор на дирекция миграция и международна дейности с които местната приемаща организация Мексиканска асоциация за международна доброволческа дейност (AMVIAC)  подписа договор за съвместна дейност. След това младежките работници от различните държави съвместно с партньорските организации проведоха спортно мероприятие с адаптирани физически дейности, в което взеха участие младежи с различни видове увреждания. Знанията и уменията на експертите от България в сферата на адаптираните спортове, както и практическите аспекти, които те показаха по време на местните дейности бяха високо оценени както от домакините, така и от участниците от посочените държави и бяха планирани последващи дейности за обмен на опит и практики в този бързо развиващ се сектор в страната ни. 

 

В срещата от българска страна взеха участие Йоанна Дочевска, Преседател на АРБС, Калинка Гударовска и Ивайло Здравков – Членове на УС на АРБС и Ивелина Кирилова, доктор, експерт по адаптирана физическа активност и спорт. Консорциумът на проекта включва организации, работещи конкретно с целевата група (млади хора с интелектуални затруднения) чрез използване на методологията Обучение чрез спорт.

WAYWARD е проект за изграждане на капацитет в сферата на младежта с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения в партньорските страни чрез овластяване на младежки работници и НПО по отношение на разбиране и методологичен набор от инструменти, основан на методологията на ОЧС (Обучение чрез спорт). Проект WAYWARD в съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, изграждане на капацитет в сферата на младежта.

Вашият коментар