Международно обучение Three points shot to health в Турция

В периода 10-12 септември 2021, в Сакаря, Турция се проведе международно обучение, което имаше за цел да запознае треньори по баскетбол, работещи с възрастови групи 10-16 години с възможни травматични състояния, с които биха могли да се сблъскат по време на тренировка, както и с действия, които да предприемат, за да предотвратят бъдещи такива.

Експерти кинезитерапевти информираха треньорите за основните движения в баскетбола, определянето на най-предизвикателните мускулни групи и капацитета на ставите. Обучителните методи на треньорите, особено за млади хора във възраст на развитие, бяха разгледани от гледна точка на здравето на спортиста и бяха направени необходимите подобрения. По време на обучението бяха планирани тренировъчни сесии за защита на здравето на спортистите, които във втората част на обучението бяха приложени на практика с млади спортисти. Общата цел на проект Three Points Shot to Health е да планира специални тренировки по баскетбол за деца на възраст между 10 и 16 години. Силата и пъргавината, развита с плиометрична тренировка от най-ранна възраст, трябва да се подкрепят от специално подготвително обучение. Тези упражнения трябва да поддържат мускулите, които най-често се използват в спортове, при които са необходими добър баланс и по-голяма подвижност на ставите. В допълнение към силата, всички връзки, стави и мускули трябва да получат високо ниво на гъвкавост.

След време рискът от увреждане ще намалее при укрепване и разтягане на тези части. Разбира се, желанието на младите спортисти да постигнат успех за кратко време, но е по-добре успехът да се забави за сметка на здравето. Младите спортисти не трябва да бъдат изключвани от състезания на високо ниво без да се вземе предвид биологичната им възраст и без да са напълно подготвени физиологично. Специално треньорите, работещи във възрастовия диапазон 10-16 г., са длъжни да получат специално спортно здравно обучение по посочената тема.
Three Points Shot to Health е съ-финансиран по програма Еразъм+, като партньор на инициативата в България е Асоциация за развитие на българския спорт, а в обучението взеха участие Ивелина Димитрова (кинезитерапевт) и баскетболните специалисти Сюлейман Сюлейман,
Виктор Фам, Христо Ангелов.

Вашият коментар